Back to search

BIONÆR-Bionæringsprogram

Møte om virbrasjonsberegninger av massivtregulv

Awarded: NOK 58,076

Project Manager:

Project Number:

263523

Application Type:

Project Period:

2016 - 2017

Funding received from:

Location:

CEN har nedsatt en teknisk komité (TC250) med en underkomité (SC5) samt prosjektgrupper som skal jobbe med utkastet til ny europeisk standard for prosjektering av trekonstruksjoner, deriblant massivtreelement. Vibrasjoner er et veldig avgjørende punkt i forbindelse med beregninger av massivtregulv. Mangelen på klare beregningsmetoder og kriterier gjør det vanskelig for ingeniører å foreta bergningene. CEN TC250/SC5 har nedsatt en arbeidsgruppe for å jobbe med massivtrekonstruksjoner og den ønsker å holde et arbeidsmøte om vibrasjonsberegninger av massivtregulv. Norsk Treteknisk Institutt vil holde møtet i Oslo og invitere forskere fra Nord-Amerika og Europa for å presentere beregningsmetoder og kriterier de har utviklet.

Activity:

BIONÆR-Bionæringsprogram