Back to search

INT-BILAT-BILAT-ordningen

FoU som vil akselerere den digital transformasjon av små- og mellomstore bedrifter. Reisestøtte til medlemsbedriftene i CGE NODE.

Awarded: NOK 74,999

Project Manager:

Project Number:

272540

Project Period:

2017 - 2018

Funding received from:

Organisation:

Location:

GCE Node og våre samarbeidspartnere tilstreber en industri som fortsetter å ta ansvar. For å maksimere verdiskapingen og konkurranseevnen til den norske offshoreklyngen, samtidig som vi møter ambisiøse klimamål, kreves ny og forsterket innsats fra selskapene i hele verdikjeden. Med økt modenhet på sokkelen og mindre funnstørrelse, økte kostnader og lav oljepris er det behov for forsterket fokus på kostnadseffektive løsninger. Dette inkluderer økt grad av samordning og standardisering / forenkling av selskapsspesifikke krav, komponenter, system, metodikk samt driftsoptimalisering basert på bedre bruk av store datamengder, roboter og økt grad av automatisering. Veikartet for Norsk Sokkel presiserer EU's Roadmap som har som ambisjon å redusere utslippene med over 80 % i 2050 sammenlignet med 2005. Målet er å opprettholde posisjonen som Norges viktigste verdiskaper og øke den gjennomsnittlige utvinningsgraden til minst 60 prosent. For at Norsk sokkel skal forbli verdensledende på lave CO2-utslipp, må vi utvikle og ta i bruk teknologi og løsninger som reduserer gjennomsnittlige CO2-utslipp per produsert enhet betydelig i forhold til nivået i 2030. Et av våre viktigste konkurransefortrinnet er den samlede kompetansen og innovasjonskraften i de norske offshoreklyngene som er utviklet gjennom samarbeid og konkurranse. I dette prosjektet ønsker vi å indentifisere nye FoU områder som systematiske bidrar til å utvikle og implementere teknologi og teknologiske løsninger som reduserer utslipp og øker effektiviteten i industrien. Målet med programmet er å styrke kompetanse, relasjoner og dele erfaringer på tvers av fagområder, organisasjoner og geografi. Særlig samspillet mellom akademia, investorer, nye bedrifter, etablert næringsliv og offentlig sektor. Forskning, utvikling og industrialisering av gode ideer må bli et sentralt tema gjennom hele prosjektet. Det er nå en gang slik at teknologier og smarte løsninger må bli tatt i bruk hvis de skal ha noen verdi.

Funding scheme:

INT-BILAT-BILAT-ordningen