Back to search

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Arrangementstøtte til Ocean Week 2017

Awarded: NOK 0.14 mill.

Ocean Week 2017 har som tittel "Unraveling the unmanned". Konferansen vil sette fokus på automasjon i havrommet og hvordan det vil bidra til å utvikle maritim transport, havbruk, mineralutvinning og operasjoner i krevende miljøer. Nye teknologiutviklinger vil settes i et samfunns- og bærekraftsperspektiv. Forskere og næringsaktører fra inn- og utlandet vil presentere de siste resultatene innenfor sine ekspertiseområdene. Utstillingsområdet gir mulighetene til å skape nye koblinger, på tvers av fag, generasjoner og sektorer. Ocean Week (3-5.mai 2017) holdes i Trondheim (Radisson Blu Royal Garden). Plenumssesjonen 4.mai vil vise automasjonens potensiale i havrommet fra et forsknings-, industri- og samfunnsperspektiv. Erfaringer med smarte systemer i andre næringer vil bli belyst, og nasjonale klynger vil diskutere betydningen av smart teknologi for deres medlemsmasse. Korte "pitcher" fra PhD og post-doc kandidater vil gi glimt av en rekke prosjektresultater. Potensielle Ocean Week deltakere får en tydelig beskrivelse av foredragsholderne og deres budskap på konferansens hjemmeside www.oceanweek.no. Gjennom bruk av Technoport som praktisk organisator drar konferansen nytte av deres lange erfaring og profesjonalitet på dette området. Parallelle sesjoner dagen før og etter hovedarrangementet vil belyse automatisering i maritim transport og undervannsoperasjoner (3. mai) og i havbruk og mineralutvinning (5.mai). En rekke sidearrangement har blitt lagt til, enten i forkant eller i etterkant av selve konferansen. Fellesarealer vil bli brukt til stands, hvor ulike prosjekter og sentere kan profilere seg og hvor deltakerne kan mingle. Konferansen er forventet å vokse i forhold til tidligere arrangement, både i antall besøkende og i sin betydning for forskning og utvikling. Konferansens språk er engelsk. Deltakelse er priset til 3000 NOK for hele konferansen, og 1200 kr for en dagpakke.

Funding scheme:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2