Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES Nordiamo Eurostars 2017

Awarded: NOK 49,999

Ortoser er ortopediske hjelpemidler; støtteskinner eller bandasjer som benyttes ved skader eller sykdommer i bevegelsesapparatet. Det finnes mange former for ortoser. Noen tar sikte på å stabilisere et skadet ledd ved at én eller ere bevegelser hindres. I en god ortose vil andre bevegelser hindres minimalt, noe som er gunstig for rehabilitering. Ortoser produseres i all hovedsak som spesialtilpassede, håndlagde hjelpemidler, der det gjøres gipsavstøpning av pasientene. Ved dagens produksjonsprosess, spesielt for små barn, kan denne gipsavstøpningen være en lang, slitsom og ofte smertefull prosess. Dagens ortoser er ofte tunge og ukomfortable. Produksjonen er kostnadskrevende, tidkrevende og krever spesialkunnskaper. Nordiamo skal bruke 3d-scanning og 3d-printing til produksjon av ortoser. Målet er: - 3D scanning skal eliminere bruk av gipsavstøp som metode for å ta mål for nye ortoser. - Vi skal lage lettere, mer fleksible ortoser. I første fase fokuserer vi på barn med funksjonsnedsettelser. I fremtiden vil prosessene og teknologien kunne brukes til å hjelpe andre pasientgrupper. Vi skal samarbeide med Project Andiamo ltd. i Storbritania og Drammen Ortopediske Institutt I samarbeidet skal vi: Møte pasienter (barn) og deres familier benhandlingssituasjoner Etablere prosesser for å møte pasienter, scanne ben og føtter og rygg for 3d-modellering. Modellere, tilpasse, 3d-printe og levere ortoser istedenfor tradisjonelle prosesser med gipsavstøpninger og håndlagde ortoser Etablere prosesser så behandlingen kan skaleres enkelt opp så behandlingen kan leveres fra andre ortopediske institutter, og vi kan nå ut til alle trengende pasienter. På dette tidlige stadiet er produksjonskostnadene ved 3d-printede ortoser for høye til at det er bedriftsøkonomisk bærekraftig. Gjennom forbedringene som er planlagt som del av Eurostars-prosjektet, samt som en effekt av å skalere opp produksjonen, forventer vi et fall i produksjonskostnad på 80% innen utløpet av 2020.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020