Back to search

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Unmanned Nordic Conference (UNC) 2017

Awarded: NOK 49,999

UNC har i år et bredt og fyldig program over to dager med både hovedsesjon og paralellsesjon. Arrangementet vil være hos Telenor på Fornebu. Programmet inneholder bl.a. åpningstale av samferselsminister Ketil Solvik Olsen, paneldebatter om "Hvilke muligheter har norsk droneindustri for utvikling", en sesjon om autonomi, samt sesjoner med oppfølging av prosjektideene fra Innovasjonsworkshopen som ble arrangert tidligere i år. Se vedlegg for hele programmet. Arrangementet er også en viktig møteplass for dronenæringen fra hele Norge, og det er satt av tid til B2B møter.

Funding scheme:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon