Back to search

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Forskergrupper ved Institutt for fredsforskning (PRIO)

Awarded: NOK 4.7 mill.

-

-

Funding scheme:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam