Back to search

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Etablering og formalisering av FoU avtaler med utvalgte kinesiske partnere til DOSCON AS FoU aktiviteter.

Awarded: NOK 71,999

Project Number:

286319

Project Period:

2018 - 2018

Funding received from:

Organisation:

Location:

DOSCON AS utvikler og leverer prosessovervåknings- og prosesskontroll-løsninger til vann og avløpssektor. DOSCON AS har et konsept for styring av kjemikalier for kloakkrenseanlegg som er verifisert i Norge, med behov for tilpasning til det kinesiske markedet. Det er også behov for å tilpasse konseptet til andre bruksområder (f.eks. desinfeksjon, industriprosesser osv.) som er høyaktuelle i Kina. I tillegg ønsker DOSCON AS å finne en partner for videreutvikling og kommersialisering av en unik prosessovervåkningssensor (fnokksensor), et aktuelt produkt for både det kinesiske og europeiske marked. DOSCON AS har finansiert FoU innen behovet for fnokksensorer i vann og avløpssektoren. Under renseprosessen sporer fnokksensoren endringer i partikkelstrukturen gjennom bildeanalyse. Konseptet er testet i labskala, og en prototype er testet med suksess over en lengre periode ved et renseanlegg i Norge. DOSCON AS planlegger møter med en produktutvikler/markedsfører, flere sluttbrukere, et norsk advokatbyrå som spesialiserer seg innen IPR og forretnings-jus mellom norske og kinesiske bedrifter samt Innovasjon Norge. DOSCONs strategisk ledelse og nøkkelmedarbeidere skal delta i besøket. Det forventes å utarbeide utkast til fellesutviklings- og markedsførings-strategi for DOSCON AS produkter i Kina, mellom DOSCON AS og kinesiske partnere, utrede og evt. avtale om videreutvikling og kommersialisering av fnokksensorer for det kinesiske og globale markedet, utarbeide avtaler om pilotforsøk med 1-3 sluttbrukere etter besøk, drøfte IPR og kommersialiseringsavtale samt å få gode råd fra Innovasjon Norges Shanghai kontoret om forretnings-samarbeid med kinesiske firma.

Funding scheme:

INT-BILAT-BILAT-ordningen