Back to search

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Reisestøtte ifm skalering av ProductionCompass i Brasil og USA

Awarded: NOK 99,999

Project Manager:

Project Number:

290398

Project Period:

2018 - 2021

Funding received from:

Location:

Solution Seeker er i ferd med å vokse internasjonalt, i takt med planlagt kommersialisering av ProductionCompass høsten 2018. Blant satsningsområdene til Solution Seeker internasjonalt er Brasil og USA. Fem nøkkelpersoner i Solution Seeker vil derfor gjennomføre tre reiser til Brasil, samt to reiser til USA, med ovennevnte formål. I Brasil har levert et prosjektforslag for et FoU-prosjekt, for videreutvikling og pilottesting av ProductionCompass på Libra over totalt 5 år, og et budsjett på rundt 3MUSD. Prosjektet vil gå over Libras «R&D-obligation», og må derfor godkjennes av det brasilianske ANP. I USA er dialogen foreløpig tettest med ConocoPhillips, som ønsker å pilotteste ProductionCompass ved flere av sine felter onshore i USA, og eventuelt Canada. Totalbudsjettet er på 230 tusen kroner i perioden 1.07.2018 til 30.06.2019, hvorav 100 tusen kroner søkes støttet av Forskningsrådet (60 tusen i 2018, samt 40 tusen i 2019).

Funding scheme:

INT-BILAT-BILAT-ordningen