Back to search

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Subsea Valley NCE ET vil videreutvikle og etablere nye, strategiske samarbeid m miljø i Houston innen energi, teknologi, FoU og innovasjon.

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Number:

295450

Project Period:

2018 - 2019

Funding received from:

Organisation:

Location:

Subsea Valley NCE Energy Technology arrangerer delegasjonsreise for klyngens medlemmer (bedrifter og FoU-miljø) til Houston, USA, i mai 2019. Formålet med reisen er deltakelse på Offshore Technology Conference (OTC) i Houston, en av de største og viktigste møteplassene for den globale energisektoren. I tillegg til deltakelse på konferansen er det planlagt møter med ledende FoU- og innovasjonsmiljø i Houston, samt teknologi- og industrimiljø. Prosjektet muliggjør økt deltakelse fra SMBer og FoU-miljø fra klyngen, noe som vil øke kunnskapen om NCE Energy Technology og det verdensledende, norske teknologi- og engineeringmiljøet i en av de viktigste energihubene i verden, Houston. Reisen er forankret i Subsea Valleys nye strategi 'Engineering the Future' frem mot 2025, og støtter også opp under hovedmålene i NCE Energy Technology. Her er fokuset på å utnytte kompetansebasen i klyngen i en bredere portefølje av energimarkeder, og stimulere til økt innovasjon og entreprenørskap, FoU, internasjonalisering og teknologioverføring. Prosjektet vil etablere nye, strategiske samarbeidsrelasjoner mellom NCE Energy Technology og relevante FoU-miljø i Houston innen energi, teknologi, FoU, innovasjon og teknologioverføring, og i tillegg styrke de allerede eksisterende samarbeidsrelasjonene - spesielt til Rice University, Center for Energy Studies. Målrettet møtevirksomhet kan konkretiseres i prosjektskisser og utvidet nettverk for SMBene i klyngen, samt FoU-samarbeid mellom norske forskningsinstitusjoner som UiO, IFE og HSN og partnere i Houston, US.

Funding scheme:

INT-BILAT-BILAT-ordningen