Back to search

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: EERA Joint Program on Energy Storage 2019-2021

Awarded: NOK 0.70 mill.

The EERA Joint Programme on Energy Storage (JP ES) was officially launched in 2011 and is coordinated by Karlsruhe Institute of Technology in Germany. This JP strongly fosters the efficient development of new energy storage technologies and supports the SET Plan objectives and priorities by ?pooling and integrating activities and resources including international partners? on all levels of the value chain. From the collaborations within the JP ES and with other Joint programmes, synergies result and a long term, durable integration of European Research capacities in energy storage is achieved. Strong links to industrial partners support the transfer of research outcomes to innovation and products in order to establish a strategic European leadership in energy storage. At present, 39 research organizations and universities from 15 different European countries are participating in the JP on Energy Storage. Each JP ES participant has a wide experience in specific fields pertaining to energy storage, important research infrastructures and relevant ongoing research activities, funded by national or European resources. SINTEF Energy Research is coordinating the Sub-program on Mechanical Storage, including hydropower, pumped hydro, flywheels and liquid and compressed air energy storage.

Energilagring er et tema med stadig økende interesse, og det er viktig både å følge med på forskningsfronten innen dette, og samtidig formidle resultater og skape diskusjon om tema som er viktig for Norge innen energilagring. I forhold til nett-tilknyttet energilagring har Norge en særstilling med 85 TWh lagringskapasitet i norsk vannkraft og eksisterende og nye mellomlandsforbindelser til kontinentet og Storbritannia. Videre er mulighetene for etablering av ny grønn industri som batterifabrikker viktig for Norge. Det er også svært nyttig for norske aktører å ha innsikt i energilagring og FoU tilknyttet energilagring i andre land. Vi har nå også fått flere forskningsprosjekter med finansiering fra Forskningsrådet og energibransjen innen dette.

EERA Joint Program on Energy Storage ble etablert vinteren 2011/2012. Atle Harby i SINTEF Energi har fått ansvaret for å lede "sub-programme" på "Mechanical Storage". Dette prosjektet er med på å finansiere SINTEF Energi sin deltakelse og bidrar til: - Forberedelser, reiser og deltakelse på fellesmøter i EERA JP Energy Storage og møter i ledergruppa - Arbeid som "Treasurer" for EERA JP Energy Storage - Arbeid med faglig innhold, organisering av workshops og møter innen "Hybrid energy and energy storage systems". Dette er et felles tema for EERA JP Energy Storage, EERA JP SmartGrids og industrideltakere. Det er hittil arrangert tre workshops til sammen i 2017 og 2018 under ledelse av Atle Harby - Koordinering, ledelse og organisering av møter og arbeid i EERA JP Energy Storage Sub-programme Mechanical Storage - Koordinere og utarbeiede rapporter og andre leveranser fra EERA JP Energy Storage Sub-programme Mechanical Storage - Koordinering og informasjon fra EERA JP Energy Storage til andre interessenter i Norge og internasjonalt, partnere i HydroCen og CEDREN, myndigheter i Norge, andre FoU-miljø nasjonalt og internasjonalt, Forskningsrådet, EU, etc - Deltakelse i ETIP-SNET WG2 "Storage technologies and sector interfaces" på fysiske og web-baserte møter. Atle Harby bidrar som ekspert innen energilagring (dette til informasjon, det søkes ikke om støtte til ETIP-SNET her)

Funding scheme:

ENERGIX-Stort program energi