Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Søknad om reisestøtte og profilering i utviklingen av en framtidsrettet og brukersentrert digital helsetjeneste.

Awarded: NOK 44,238

Norske helsehus utvikler helsebygg for privatmarkedet, det offentlige og for næring. De siste årene har vi sett en dreining mot SMART living og SMART health & care. Digitalisering og AI med autonome systemer er derfor et strategisk satsingsområde for oss. Norske helsehus har bygget opp et faglig sterkt miljø innen våre segmenter, og har opparbeidet nettverk med vellykkede både EU-søknader og EEA-grants i prosjektportefølje. Vi innretter våre strategiske satsingsområder etter oppdatert forskning, erfaring, trender og kundenes behov for å skape innovative løsninger. Vi ønsker nå å utvide vår portefølje og identifisere nye samarbeidspartnere for å posisjonere oss for fremtidige EU-søknader/H2020. Vi er avhengige av å møte leverandører og institusjoner, samt fremme våre ideer for å danne fremtidige relasjoner. Norske helsehus søker på grunnlag av dette om reisestøtte for å delta på CIHT Conference, CRIKVENICA – CROATIA, 8.–9. november. Her vil e-helse, m- helse og t-helse vil være noen av temaene under konferansen, samtidig som regionen jobber med standardisering av e-helse i private og offentlige institusjoner. Det vi ser på som den største FoU-utfordringen er et integrasjonsvennlig journalsystem. Dette er også bakgrunnen for at vi må delta på helsekonferansen, og se på løsningene som er tatt i bruk andre steder.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020