Back to search

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Academia agreement NTNU-Equinor/Akademiaavtalen NTNU-Equinor

Awarded: NOK 2.7 mill.

Samarbeidet mellom Equinor og NTNU dekkes av Akademiaavtalen NTNU-Equinor for perioden 2014-2018, med omfang på NOK 12.000.000 per år i gavestøtte fra Equinor til forskning og utdanning ved NTNU, med prioritering av olje- og gassrelaterte disipliner. Hovedfokus er støtte til forskningsprofessorater og professor II-stillinger ved NTNU for å styrke langsiktig teknologisk forskning, såvel som industriell relevans innen områdene petroleum, marin, kybernetikk og IKT. En oversikt over de innbetalte midlene for 2018 er vedlagt (vedlegg 3). Statoil har innbetalt gave på NOK 12.000.000 for hele året 2018 (vedlegg 2), hvorav det søkes gaveforsterkning for den delen som gjelder grunnleggende forskning på NOK 10.700.000. Det vises forøvrig til innvilget gaveforsterkning for 2014, 2015, 2016 og 2017.

Funding scheme:

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen