Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Bærekraftig gjenbruk av biomasse

Awarded: NOK 49,999

Project Number:

299486

Project Period:

2019 - 2021

Funding received from:

Organisation:

Vi er et team bestående av 9 dyktige og klimabevisste ingeniørstudenter ved NTNU Ålesund som har utarbeidet en teknologi som kan raffinere og foredle alle typer biologisk materie. Formålet med prosjektet er å benytte denne teknologien til foredling av overskuddråvarestoff og restråvarestoff til noe nytt. Eksempelvis kan vi benytte lav-verdige kilder (bark, gress, råtten mat, koagulert melk osv), og omgjøre det til en masse som inneholder høyverdig protein. Teamet er bygd opp av en gruppe med blandingskompetanse innen biologi, medisin, automasjon og IT som gjør gruppen stand til å kombinere kunnskapen til å anvende den utviklede teknologien på effektiv og målrettet måte. Dette er ikke kun på bakgrunn av kompetanse, men i hovedsak grunnet teamets iver og vilje til å utarbeide en løsning til å bidra til en faktisk forskjell innen miljø og klima.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020