Back to search

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Ny teknologi for nedsenket produksjon av laks i sjø

Alternative title: Novel technology for salmon farming in submerged sea cages

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Number:

310080

Application Type:

Project Period:

2020 - 2023

The infective salmon louse copepods are attracted to light but are repelled by brackish water. Consequently, the copepods mainly reside in the shallow depth meters of the sea but may position themselves deeper if brackish water is present. Unfortunately, the salmon show similar environmental preferences and sea lice infestation remain as the largest problem in today?s salmon farming in Norway. An effective measure for lice prevention is to submerge the salmon sea cages to depths which are greater than that of the lice. How deep the salmon should be positioned depends on the local water environment, and thus the risk for lice and salmon swimming depth overlaps as the environment changes and fluctuates with seasons and weather. When a salmon sea cage is submerged, the salmon cannot access the surface, where it normally fills its swim bladder to maintain buoyancy. Different ways of offering swim bladder filling in submerged cages are under experimental testing and includes air filled domes and air bubbles. While several novel farming solutions are structurally very different from the conventional sea cages, this project aims for testing a simple solution for sea cage submergence based on existing infrastructure. This technology will allow both permanent submergence and periodic submergence in case of emergency, as represented by lethal algae blooms. The project will develop novel farming technology hand in hand with biological testing in a realistic farming environment to secure and document fish welfare. So far, the project has tested innovative solutions for providing air for swim bladder filling in submerged Atlantic salmon.

På bakgrunn av ambisjoner om å drive lusefritt lakseoppdrett i sjø ved eksisterende lokaliteter, ønsker prosjektet å utvikle og dokumentere et nytt og enklest mulig merdkonsept for nedsenket lakseoppdrett. Lakselus-larvene tiltrekkes lys, og oppholder seg derfor i øvre vannlag. Et preventivt tiltak er å senke laksen dypere enn luselarvene. Laksen krever, uavhengig av merdkonsept, tilgang på luft for å etterfylle svømmeblæren til opprettholdelse av flyteevne. Ulike konsepter for lufttilgang ved nedsenkning av laks eksisterer, men er i praksis tungvinte å drifte eller krever helhetlig spesialbygde konstruksjoner. Prosjektet fremmer innovasjon mot en operasjonelt sett enklest mulig løsning for å holde laksen tilstrekkelig dypt med lufttilgang, hvor luftbobling vil forsøkes. Som særlig uttalt i fjordmiljø, hoper luselarvene seg opp under brakkvannslag som kan vise betydelig variasjon i dybde over tid. Det er derfor vesentlig å kunne forutsi hvor dypt laksen bør holdes gitt lokale forhold. Den tilsiktede innovasjonen vil ha fordel av å kunne fungere både ved permanent nedsenkning av laksen, så vel som beredskap for hurtig nedsenkning ved overflaterelaterte problemer som alge- eller manetinvasjon. Sentrale FoU-utfordringer er å skape et operasjonelt sett enkelt merdkonsept og metodikk for laksens beste. I dette må det undersøkes hvor godt laksen takler tvungne endringer i svømmedyp under permanent nedsenkning. Videre må metodikk og regimer for overvåkning av laksens flyteevne og velferd tilpasses merdkonseptet. Resultatene vil anvendes mot ferdigstillelse av merdkonseptet som produkt, og forskningsresultater vil deles til felles gode for laksenæringen, leverandørindustrien, forvaltning av akvakultur og villfisk, forskning og samfunnet for øvrig.

Activity:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning