Back to search

NAERINGSPH-Nærings-phd

Hvordan vil bruk av AI i kunderelasjonen påvirke Sparebanken Sør sin evne til å opptre som en etisk, samfunnssansvarlig relasjonsaktør

Alternative title: How will use of AI in the customer interface affect Sparebanken Sørs ability to act as an ethical, socially responsible relational operator

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Number:

310584

Application Type:

Project Period:

2020 - 2023

Funding received from:

Location:

Subject Fields:

Several key technologists, technology companies and societal actors are now pointing out that technological development must to a greater extent than before focus on what what we want to achieve with technology - what the overall goal for the technology should be - rather than what we can do with it. Technological actors should strive to understand and make the interaction between humans and technology the best possible and ensure that technology serves human goals in the best way. In line with the increasing digitalisation in our time, Norwegian banks are also becoming solid technology providers. But to build trust and credibility (essential for banking), it is not enough to just follow the law. In the question of digital ethics, attention is quickly turned from doing what MUST be done, to consider whether the right things are being done. That is, if you do what it takes to earn the trust of your customers, employees and other key stakeholders. Some main questions in this research project are: As AI-technology become more autonomous, more integrated into everyday life and more invisible to the customer: what ethical questions arise? When key customer processes are digitized and automated, customer service is replaced by chatbots, and decisions about which services and products customers should be offered are no longer made locally by the individual bank manager, but by algorithms and artificial intelligence: what values ??are at stake? Will the advent of digitalisation with increased use of artificial intelligence lead to a change of values?

-

PhD-arbeidet skal undersøke og belyse hvilke verdier som eventuelt står på spill når algoritmene overtar sentrale prosesser i kunderelasjonen. Perspektiver fra Martin Heidegger sin tenkning om menneskets væren og eksistens vil bringes inn – i særdeleshet hans tanker rundt teknologien (teknikkens) betydning for det moderne mennesket – for å undersøke om det åpenbarer seg noen tydelige, etiske spørsmål som kan og bør belyses sterkere når teknologien i vår tid i større og raskere grad utvikler seg fra å være et verktøy til å bli en mer autonom form for teknologi. Når teknologien blir en mer integrert og en usynlig “forlengelse” eller “utvidelse” av menneskets væren og “befintlighet” i Heideggersk forstand - hva skjer da? Hva gjør teknologien med oss? På hvilken måte kan dette være etisk problematisk? Avhandlingen vil undersøke hva den digitale transformasjonen kan føre til når informasjonsteknologien og utvikling av kunstig intelligens har nådd et punkt der AI er både et formidabelt verktøy og samtidig et formidabelt våpen. Det trengs nye, bevisste tilnærminger for å lede teknologiske virksomheter i vår tidsalder som fremover blir definert av kraftfulle nyutviklinger som AI. Selskaper som skaper teknologi må også ta på seg et større ansvar for fremtiden. PhD-prosjektet skal resultere i en monografi og bruke anvendt filosofi og kvalitativ metode som forskningsmetoder. . Avhandlingen vil skrives på norsk, det vil lages en engelsk abstract.

Funding scheme:

NAERINGSPH-Nærings-phd