Back to search

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Bedre fly(t)

Awarded: NOK 99,999

UAS Norway ønsker å bidra med å bygge opp kompetanse rundt bruk av droner i offentlig sektor for å bistå digitaliserings- og effektiviseringsarbeidet. Foreløpig henger denne sektoren etter privat sektor når det gjelpder å ta i bruk droneteknologi. UAS Norway har sammen med kompetansepartner NORCE vurdert at kompetansen best økes ved å skape en møteplass med faglig innhold. Det har blitt vurdert at det skal fokusereres på temaene droneteknologi, sikkerhet, erfaringer og muligheter for å bistå sektoren med å komme i gang med nye initativ, i tillegg til fysiske demonstrasjoner av hvilke muligheter som finnes tilgjengelig på markedet i dag. Møteplassen i seg selv vil være en viktig arena for nettverksbygging for å dele muligheter og erfaringer mellom de offentlige institusjonene, samt å etablere kontakt med relevante private leverandører og kompetansemiljøer innen forskning og utvikling. Arrangementet vil avholdes 9. mars 2020 i Kristiansand i samarbeid med Fylkesmannen i Agder og Kristiansand kommune. Hele konferansen vil bli streamet for å øke tilgjengeligheten av det faglige innholdet langt utover de som har aneldning til å delta direkte f.eks. pga. begrenset tid til å priorite lange reiser eller av økonomiske årsaker. I etterkant av konferansen vil UAS Norway bistå med å koble offentlige partnere som ønsker å etablere samarbeid med leverandører og konnskapsmiljøer gjennom en type match-making. Dette er basert på tilbakemeldinger om at bransjen i dag er uoversiktelig og vanskelig å navigere i for nye aktører med lav innkjøpskompetanse på dronebaserte tjenester, og generell dronekompetanse, og ønsker derfor å bistå for å øke sannsynligheten for tidlig suksess med nye prosjekter. Det vil også være sterkt fokus på publikasjoner i aktuelle magasinere for å nå fram med budskapet til de offentlige institusjonene som ikke hadde anledning til å følge konferansen eller som var klar over den.

Funding scheme:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon