Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 Ramme 2020

Awarded: NOK 2.7 mill.

NILU har i over 20 år deltatt i EUs rammeprogram for forskning, (Framework programmes, FP) med betydelig suksess. Dette er bygget på deltagelse i internasjonalt forskningssamarbeid som går mye lenger tilbake i tid. Samarbeidet har utviklet seg både tematisk og i forhold til rollene NILU innehar i prosjekter, og NILU har mange samarbeidspartnere også utenfor Europa. Instituttet har ambisjon om å opprettholde et høyt antall prosjekter med bidrag fra EU forskningsprogrammer og annen internasjonal FoU-aktivitet. Det er svært krevende å delta i internasjonalt FoU-samarbeid og det er spesielt ett krav som stilles, nemlig at en er en attraktiv partner. Dette reflekteres i NILUs strategiske plan hvor deltagelse spesielt i EUs rammeprogrammer er av avgjørende betydning. Økonomisk støtte kommer til å underbygge den ressurskrevende søknadsprosessen primært i EUs rammeprogrammer for forskning, utvikling og innovasjon samt gjennomføre posisjoneringsaktiviteter i forhold til enkeltutlysningene og strategiske prosesser som foregår, inklusivt HE. I tillegg skal vi høyne kompetanse i forhold til krav rundt RRI og bærekraftighet av prosjekter. Støtten vil bidra til at instituttets forskere kan utarbeide bedre og mer strategisk posisjonerte søknader, og bruke nødvendig tid på forbedring av kvalitet enn uten denne støtten. I tillegg bidrar støtten til bedre langsiktig posisjonering av instituttet som attraktiv nasjonal og internasjonal partner på områder hvor vi har særlig kompetanse, gjennom deltakelse i strategiske prosesser nasjonalt og internasjonalt.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020