Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Digital poliklinikk med hjemmeoppfølging

Alternative title: Digital outpatient clinic with remote care

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Manager:

Project Number:

316244

Application Type:

Project Period:

2020 - 2022

Funding received from:

Organisation:

Location:

Use of digital solutions will make it easier for patients to receive treatment at home, and reduce the need for physical attendance at the hospital. Now a digital outpatient clinic is on its way. The project seeks to digitalize selected outpatient clinics at Oslo University Hospital (OUS) and the University Hospital of North Norway (UNN). In accordance with the Norwegian Health and Hospital Plan, the project will contribute to the ?outgoing hospital? by moving health services home to the patient. The project owner is the Norwegian health tech company Dignio. Almost eight million NOK has been allocated to the project where Dignio collaborates with The Intervention Center at OUS, Department for lung diseases, pain clinic and neurological department at OUS, The Cancer Department at UNN, The Norwegian Cancer Society, C3 (Centre for Connected Care), Sykehuspartner and DIPS. The project aims to define a new methodology for remote care of outpatients, as well as further develop Dignio's platform to support this methodology. With remote patient monitoring, the patient gets access to an app connected to relevant measuring equipment. The patient can report symptoms, submit medical measurements, follow their own history and communicate with healthcare professionals via message or video. Healthcare personnel use a separate platform and can give advice or make measures in the event of deviations in values. This makes it easier for the outpatient clinic to adapt to the patient's needs for treatment. At the Cancer Department at UNN, patients will be followed for a longer period of time. At OUS, different patient groups will be followed, both postoperatively for a shorter period and over a longer period of time. Funded by The Norwegian Research Council's call for Covid-19, the project will investigate if patients achieve a reduced risk of infection and experience an increased sense of control and safety in a pandemic. The benefits for the health service are expected to be a better ability to prioritize limited resources in a pressured situation. Project status per november 2021: Since the project started, we have continued to work with the three departments from OUS and the oncology department at UNN to define patient groups and describe challenges with the current course in a traditional outpatient clinic. Inspired by service design methodology, the project has described patient journeys for the relevant patient groups in the project, to clarify the needs and patient flows with digital home care. Furthermore, the project group has specified how the various patient groups should be followed up in the home with the app: self-reporting of various measurements, questionnaires, use of chat function etc. The project group has also defined content and procedures for how the clinics should follow up and handle self-reported data from the patient. In parallel, the project has continuously worked to adapt Dignio's platform so that the specific needs of the clinics in the project can be supported by the platform. In January 2021, a post.doc was recruited to lead the research activities of the project, and the project has worked to prepare and plan the research, including obtaining the formal approvals to conduct the research. An important milestone in the project was the approval of Risk and Vulnerability Analysis for Dignio's platform by the hospitals' IT organizations. This is a process that has taken longer than expected. Final approval of the Risk and Vulnerability Analysis was a prerequisite for the project to start recruiting patients. This risk and vulnerability analysis was approved at both hospitals in August 2021, almost a year after the process was initiated. This has affected the timeline of the project, and delayed the start of the recruitment of patients. Furthermore, progress has been affected by the fact that the recruitment of control patients (research-activities) has taken longer than expected. In summary, the project has been delayed by a couple of months as of today. The project shall, in consultation with the project's steering group, consider various actions to deal with the delay in the project, but the risk of stopping the project is cosidered to be very low. Link to article written about the project and the sub-project at UNN, in Onkologisk tidskrift: https://onkologisktidsskrift.no/sykdommer/63-digital-poliklinikk-kan-revolusjonere-helsevesenet.html

Langt på vei stoppet poliklinisk oppfølging av pasienter opp ved landets sykehus i den første fasen av pandemibekjempelsen av korona-viruset. Viktig behandling for tusenvis av pasienter ble skjøvet på fordi det ikke var trygt å oppsøke sykehusene for de aller mest sårbare pasientene. «Over natten» gikk en rekke polikliniske avdelinger over til å benytte videokonsultasjon for å unngå fysisk nærkontakt. Prosjektet «Digital poliklinikk» skal ta dette til et nytt nivå, der videokonsultasjon kun er én del av en forbedret klinisk praksis for å øke trygghet og gi bedre behandling av polikliniske pasienter, et viktig skritt for å oppnå «pasientens helsevesen». Foruten gevinster for pasientene, skal prosjektet samskape en mer digital basert poliklinisk oppfølging for leger og sykepleiere i spesialisthelsetjenesten. Klinikere skal delta i å skape de nye arbeidsprosessene sammen med profesjonelle tjenestedesignere. Dignio skal videreutvikle sitt system for digital hjemmeoppfølging til å passe inn i de nye arbeidsmåten. Både klinisk utprøving og videreutvikling av systemet skal skje i samarbeid med Intervensjonssenteret på OUS som har et nasjonalt ansvar for å sikre trygg utvikling og innføring av nye metoder. Kreftpoliklinikken ved UNN vil delta sammen med flere poliklinikker ved OUS for å teste ut løsningen i den daglige driften. Center for Connected Care (C3), også ved OUS, skal bistå med tjenestedesign og følgeforskning på hvilken effekt en slik poliklinisk behandling vil ha på pasienter, helsepersonell og organisasjon (inklusive bærekraftmål). Sykehuspartner og DIPS skal sikre et godt samspill mellom sykehusets eksisterende systemer og Dignios løsning for hjemmeoppfølging. Kreftforeningen deltar også som støttespiller og representant for pasientenes interesser.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Activity:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena