Back to search

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Bedre Balanse i Informatikk

Alternative title: Better Balance within Informatics

Awarded: NOK 0.94 mill.

The Department of Computer Science aims to recruit more female students to our study programs. We also intend to increase the number of women in academic positions at the institute. Through participating in the BalanseHub-network we hope to engage in dialogue and the exchange of experience with other institutions on how to improve gender balance, and proficiently recruit excellent female candidates to our academic staff. We hope that the dual focus on recruiting both female students and academics will create a synergy where the female students are exposed to more female role-models within Computer Science and choose to pursue an academic carrier, further increasing the number of female role-models in both academia and industry. Overall the pursuit of improved gender balance at our institute will contribute to improve gender balance also within the field of Computer science itself, as mobility is highly encouraged.

-

Formålet ved å delta på BalanseHub er for Institutt for Informatikk (IFI) å finne frem til og gjennomføre tiltak som vil øke andelen kvinner ansatt i akademiske stillinger ved IFI. Institutt for Informatikk ved UiT Norges arktiske universitet har som målsetting å øke andelen kvinnelig ansatte på alle nivåer. Vi ønsker gjennom deltagelse i BalanseHub å delta i dialog og erfaringsutveksling slik at vi kan jobbe frem effektive og gode tiltak som vil forbedre kjønnsbalansen blant våre ansatte. Vi ønsker å benytte mer tid og krefter til forbedring og utvikling av dette arbeidet gjennom en dedikert stillingsprosent slik at arbeidet er bærekraftig og kan lede til en varig strukturell endring. Ved IFI er bare 4 av 40 ansatte i akademiske stillinger kvinner. Andelen kvinnelige studenter er på 13-15%, avhengig av studieprogram. Vanskeligheten med å rekruttere kvinner til våre akademiske stillinger skyldes nok dels at det finnes få kvinner med den etterspurte kompetansen på grunn av lav rekruttering av kvinner til informatikk-utdanning, men også at færre kvinner aktivt velger en akademisk karriere. Siden problemet ansees som todelt, er det viktig at det jobbes på begge nivåer, både gjennom økt innsats for å rekruttere av kvinner til informatikk-utdanningen, men også med å fremsnakke den akademiske karriere som et godt alternativ til jobb i industrien. Ved IFI eksisterer det allerede konkrete tiltak som tilbud om hjelp til å sette sammen en karriereplan for kvinnelige stipendiater. Gjennom deltagelse på BalanseHub, ønsker IFI å finne frem til å iverksette effektive tiltak slik at IFI fremstår som en interessant og attraktiv arbeidsplass for kvinnelige akademikere. IFI ønsker å skape en positiv langtidseffekt med flere kvinnelige søkere til akademiske stillinger.

Publications from Cristin

Funding scheme:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse