Back to search

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PRIO PES RAMMEBEVILGNING 2021-2022

Alternative title: PRIO PES Framework Agreement 2021-22

Awarded: NOK 2.5 mill.

The project, if granted, supports PRIO's ambitions to further develop its portfolio of projects for the European Research Council and/or the European Commission's framework programs for research. These projects generally have a solid academic foundation at the same time as the topic is policy-relevant, and are thus important contributors to PRIO's ambition / social mission to produce and deliver research results that are knowledge-based at the same time as they have practical application.

PRIOs strategi understreker viktigheten av å diversifisere finansieringskildene, og søke langsiktig finansiering, som begge kan oppnås ved økt deltakelse i HEU/ERC. RCNs rammestipend for prosjektetableringsstøtte som PRIO har mottatt de siste årene, har i stor grad lagt til rette for PRIOs evne til å bruke ressurser på å utvikle prosjekter for søknad til europeiske finansieringskilder. Dette har utvilsomt spilt en betydelig rolle i vår suksess med å oppnå fire ERC-prosjekter (CLIMSEC, FUMI, MigrationRhythms og AWAR) og et stort samarbeidsprosjekt om migrasjon (MIGNEX). PES-rammeavtalen for 2021-2022 vil tillate oss å opprettholde og videreutvikle vår deltakelse i EU-kommisjonens finansieringsordninger. Å utvikle prosjekter tar betydelige ressurser, og en PES-rammeavtale er mer effektiv for PRIO enn å søke om PES-støtte fra sak til sak.

Funding scheme:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa