Back to search

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Zygote – Kapasitetsløft innen bærekraftig avl og anvendt bioteknologi for Innlandet

Alternative title: Zygote - increased research capacity in applied biotechnology and sustainable breeding for the Inland region

Awarded: NOK 27.9 mill.

Project Number:

331878

Project Period:

2022 - 2028

Location:

Partner countries:

The main goal of the project is to create a robust internationally competitive research and knowledge hub within sustainable breeding and applied biotechnology in the Inland, and thereby contribute to the regional business community access to increased competence and research capacity. The project is now under planning, where the revised budget is reviewed with all partners and a first version of the data management plan has been established. Furthermore, work package leaders and associated project group members are determined to provide a basis for the preparation of good work plans at the beginning of the project. There will be one or more representative (s) from all business partners in all work packages, and plans for work across the work packages are under preparation. The goal is to announce PhD and reserarcher/postdoc positions, as well as to recruit in due time to get these started according to the project plan. Efforts will be made to have one recruitment position associated with each work package throughout the project period. One PhD position has been advertised, and another PhD position as well as a researcher position will be advertised in February. The second postdoc / researcher position will be announced in August. Efforts are also being made to appoint institutions / companies with their representatives to the steering group, where both formal requirements and the best possible composition are strived for. Work on the consortium agreement has just begun, and the goal is to put it in place in connection with the start of the project. In this connection, a start-up meeting is planned with a workshop where all partners present themselves. The companies will present their needs, advantages and challenges as described in the application. The academic institutions will present their expertise and examples of research relevant to the project. This will give all partners insight into the project's goals and further potential.

For å besvare klart definerte behov for forskingskompetanse til videre utvikling, verdiskaping og omstilling i det regionale næringslivet søkte Høgskolen i Innlandet om et strategisk Kapasitetsløft-prosjekt innen bærekraftig avl og anvendt bioteknologi, Zygote. Prosjektet skal gjennomføres i nært samarbeid med de regionale bedriftene som er nasjonalt og internasjonalt viktige næringsaktører innen avl på storfe og svin (Geno og Norsvin) samt relativt nyetablerte aktører innen bioteknologi (SpermVital). Videre genererer Klosser Innovasjon kompetanse for en ny næring i Innlandet, røyeoppdrett. Samarbeidet med de akademiske partnerne Oslo universitetssykehus, OsloMet, SimulaMet, SINTEF og Sveriges Landbruksuniversitet vil gi gjensidig gevinst og løft ved å kombinere kompetanse på tvers av arter og disipliner, tilføre Innlandet ny forskningskompetanse og skape innovasjon og avansert forskning regionalt. For å sikre gjensidig informasjonsoverføring mellom forskingsaktører og næringsaktører gjennom hele prosjektperioden vil vi tilrettelegge for rekruttering av nærings PhD-er, benytte gjensidig utveksling av II-stillinger, gi master- og PhD-studenter oppgaver med tema knyttet til prosjektet, etablere næringstilpassede kurs samt mobilisere bedrifter og gründere til forskning og innovasjon via nettverket til NCE Heidner Biocluster og Innlandet fylkeskommune. FoU-aktivitetene i Zygote er definert ut fra bedriftenes behov og tar inn nye aspekter fra forskningsfronten. Tradisjonelle metoder innen fruktbarhetsforskning vil kombineres med ny kunnskap innen xenobiologi, kunstig intelligens og ulike -omics for å gi grunnlag for kunnskapsløft og innovasjon. Prosjektet vil adressere detaljerte problemstillinger innenfor fire faglige tematiske områder: Betydningen av dyrenes fysiologi, pubertet og alder for effektiviteten ved avl; Prediksjon av in vivo fruktbarhet; In vitro fertilisering og vellykket embryoutvikling; Preserveringsteknologier for gameter og embryo.

Activity:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene