Back to search

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Mennesket i fremtidens havromsoperasjoner

Alternative title: Human in ocean operations of the future

Awarded: NOK 26.3 mill.

Norway has a leading role in developing autonomous ocean space technology, mainly due to what has been built by research, academia, and industry in Central Norway over many years. As in other technology areas, development is fast, and speed is increasing day by day. This speed also leads to several challenges, especially where technology drives development; the market, regulatory conditions, and other stakeholders do not have time to keep up with technological developments, and the human aspects often fall out. These challenges are what MIDAS will address; Central Norway, with NTNU at the forefront of education, is incredibly good at educating technologists. But to increase the quality of technology and innovation capacity, there is a need to have expertise in both design and business development. This combination of competencies is critical when we move into autonomous ocean space technology, where one would initially think humans are becoming less important. But on the contrary, increased autonomy and automation make the human role in the system far more critical, which is known as the automation paradox. Midas consists of partners representing all three areas; technology, design, and business development, both in academia and research, and business actors. NTNU represents all three areas with different departments. Sintef Digital brings in expertise in human factors and digitalization. DNV is a class company from the business side with many years of experience from the maritime sector. The three clusters, Digital Norway, Ocean Autonomy Cluster, and Maritime Blue, together represent many companies, both in digitization, maritime and marine industry. The first thing planned by activities in Midas is a start-up gathering where we gather all partners in the capacity building. We have now been through the years with digital meetings, and we know how important the physical meeting places are, especially in the start-up phase of innovation and development projects.

Kapasitetsløftet Mennesket i fremtidens havromsoperasjoner (MIDAS) skal styrke midtnorsk næringslivs innovasjonsevne, utvikling og eksport av autonom havromsteknologi gjennom et kraftig kapasitetsløft innen kompetanseområdene «design» og «forretning». Prosjektet tar utgangspunkt i den svært raske utviklingen innen autonom havromsteknologi i Midt-Norge; betydningen dette har for fremveksten av nyskapende virksomheter og for mulige brukere i regionen, og det store eksportpotensialet Norge har innen feltet. Regionen har tilgang til sterke operative miljøer innen maritim og marin næring, og regionens internasjonalt orienterte teknologimiljøer utvikler allerede verdensledende løsninger, men fagfeltet er ungt, markedet umodent og markedsintroduksjon bremses av for lite kunnskap og kapasitet, spesielt innenfor fagområdene: - Menneskelige faktorer - menneskets rolle i møte med autonome systemer - God design for utvikling av intuitive- og tillitsskapende grensesnitt mellom menneske og maskin - Forretningskompetanse i umodne/ikke-eksisterende markeder MIDAS skal løfte kapasiteten i, og styrke samspillet mellom tverrfaglige fagdisipliner/-miljø som er viktige for utvikling og kommersialisering av autonom havromsteknologi. Løftet skal gi ny tverrfaglig kunnskap og kapasitet til bedrifter i verdikjeden av autonom havromsteknologi og FoU-miljø, og bidra til at flere bedrifter bruker forskning i sitt innovasjonsarbeid. Dette skal oppnås gjennom aktiviteter og arbeid innen følgende områder: AP 1. Menneskelige faktorer i autonome systemer AP 2. Tillit til autonomi gjennom systemforståelse og –design AP 3. Forretningsutvikling, kommersialisering og internasjonalisering AP 4. Nye metoder innen design og forretningsutvikling for autonome systemer AP 5. Midt-Norge som attraktiv arbeidsplass og studenter som ressurs

Funding scheme:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene