Back to search

FORSTERK-Forsterkningsmidler

H2Konstabel - Brann og redningsetater håndterer hendelser og ulykker med hydrogen.

Alternative title: H2Konstabel - Fire departments handles incidents and accidents with hydrogen

Awarded: NOK 0.73 mill.

H2Konstabel is a dissemination project that reinforces the effect of the EU H2020 funded project HyResponder (hyresponder.eu). In Norway, there is currently increasing activity in the hydrogen economy. Hydrogen production and hydrogen storage are planned in many places. There are plans for hydrogen-powered ferries and ships and an expanded fleet of passenger cars and heavier hydrogen-powered vehicles. All this activity requires that the country's First Responders are well equipped to handle incidents and accidents related to these new technologies. H2Konstabel will contribute to the need with knowledge and experiences that are shared with the whole of Norway. The project will in fact prepare lessons in practice and theory. The project coordinators will travel and visit many of Norway's municipal fire departments such that the benefit is greatest and reaches the responders that will handle incidents and accidents. The background for H2Konstabel comes from HyResponder, also called «train the trainers». 12 theoretical lessons are prepared for four different levels of knowledge: Firefighter, Crew Commander, Incident Commander and Specialist. In addition, 2 experienced Fire Fighters from 10 European countries meet one week in France to train in a specialized training center for hydrogen accidents. All this feed into H2Konstabel and thus home to all Norwegian fire departments. The teaching will be given both online and physically. There are planned up to 13 physical workshops, where the theoretical teaching is given from the University of South-Eastern Norway by André Gaathaug and the practical and tactical experience is given by Tor Arne Elvrum. He is one of the country's most experienced fire fighters with a long and broad experience from both the Oslo Fire and Rescue Department and as an instructor at the Norwegian Fire Academy.

H2Konstabel skal bidra til en bedre håndtering av ulykker og hendelser hvor hydrogen er involvert. Det er to sentrale utfordringer hvor prosjektet bidra gjennom erfaring og kunnskapdeling. Den første er: Hvordan skal brannetatene håndtere hendelser og ulykker hvor hydrogen er involvert? Det er nødvendig å dele erfaring og kunnskap om dette for å følge opp Norges satsing på økt hydrogenverdiskapning som et verktøy for å redusere klimagassutslippene. Den andre sentrale utfordringen som også løses er knyttet til brann og redningsetatenes kommunale og desentraliserte organisering. Det er 50% deltidspersonell i brannetatene og de er ansatt ute i landets kommuner. H2Konstabel skal oppsøke personell nært der de arbeider og tilby en tilpasset og enhetlig opplæring. Alt opplæringsmateriell er en levering fra Horisont 2020 prosjektet HyResponder. H2Konstabel bringer det videre ut til alle de som trenger det i Norge. I hovedsak er det tiltenkt å gi erfaringsdeling og kunnskapsoverføring til kommunale brann og redningsetater, men det vil også være relevant og tilgjengelig for industrielle industrivern og beredskapsenhenter. Erfaringsdelingen og undervisningen skal gis av en forsker fra USN med erfaring innen hydrogensikkerhet, og en av landets fremste brannmenn med erfaring innen operativ og strategisk arbeid. Aktivitetene som er planlagt inkludere noe planlegging og forberedelser. Størsteparten av arbeidet vil være knyttet til gjennomføring av 4 nettbaserte workshops og 13 fysiske workshops. De skal nå ut og hjem til mange av etatene i Norge med et spesielt fokus på deltidspersonell (deltidspersonell utgjør ca. 50% av brannmenn i Norge).

Funding scheme:

FORSTERK-Forsterkningsmidler