Back to search

PETROMAKS2-Stort program petroleum

3Drill

Alternative title: 3Drill

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Number:

337141

Project Period:

2022 - 2024

Organisation:

Location:

The main goal is to develop a system for automatic detection of wear for drill bits and drill strings using 3D scanning and machine learning. The goal is achieved through 3D scanning drill bits/drill string components with a varying degree of wear. The scan will make a point cloud model of the drill bit/drill string components, where the resolution of the point cloud is 100 microns. The point cloud model will then be used to train ML to correlate the models with wear information. After completing training of the algorithm, it will be used for automatic detection of wear through 3D scanning of drill bits and other drill string components.

Vi skal utvikle et nytt automatisk system for 3D-skanning av borestreng og borekrone som vil muliggjør autonom inspeksjon av fysiske komponenter. Teknologien vil skape presise 3D-modeller av utstyr i bevegelse med oppløsning på 100 mikron som input/grunnlag for å virtuelt inspisere slitasje. Teknologien vil tilrettelegge for bruk av maskinlæringsalgoritmer (ML) som oppdager deformasjoner eller andre anomalier og videreformidler dette til relevant personell. Løsningen vil kunne brukes til å skanne en rekke objekter med avansert geometri (eks. borekroner) og kan benyttes i nær alle bransjer. Dagens metoder for inspeksjon av komplekse komponenter i oljeindustrien baseres på manuelt arbeid utført av spesialpersonell, hvor man fysisk identifiserer visuelle og strukturelle endringer on-site i rød sone på boredekk. Dette innebærer imidlertid risiko for menneskelige feil og variasjon mellom forskjellige operatørers vurderinger. Dette kan for eksempel være vurdering av slitasje som er nærmest umulige å avdekke for det menneskelige øye. Det er stort behov for å erstatte overnevnte manuelle inspeksjoner med virtuelle inspeksjoner. Med bakgrunn i dette ønsker vi å utvikle en ny og unik teknologi for meget nøyaktig skanning av boreutstyr før og etter bruk, sammenlikne resultatene og identifisere hvor raskt borekronen og/eller borestrengen slites eller skades, slik at behovet for fysisk inspeksjon som er utført av personell elimineres, samtidig som kvaliteten på inspeksjonen økes betydelig. Skanningen vil kreve minimalt med opplæring og skal enkelt kunne brukes av borepersonell på lokasjon og analyseres på land i et operasjonssenter, eller på sikt automatiseres i en ML-prosess. Dette vil eliminere behovet for personell i rød sone på boreriggen. Vår teknologi begrenser seg ikke kun til O&G, men kan tilpasses til andre bransjer og industrier med behov for inspeksjon (f.eks. vind- og vannkraft der inspeksjonsbehovet er høyt, nøyaktighet kritisk og lokasjonene avsidesliggende).

Funding scheme:

PETROMAKS2-Stort program petroleum