Back to search

EUROSTARS-EUROSTARS

E! LiverPRO - algoritme for bedre diagnostikk av behandlingskrevende fettlever

Alternative title: E! LiverPRO: empower clinicians to tackle the global health challenge of fatty liver disease by introducing novel clinical decision support

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Number:

337152

Project Period:

2022 - 2024

Funding received from:

Location:

Partner countries:

Liver diseases has become one of the leading causes of death globally. Traditionally, fatty liver and cirrhosis have been associated with excessive alcohol consumption, but this has changed. There has been a huge increase in the number of people developing such liver changes due to obesity and type 2 diabetes. Recent research has shown that about 25% of adults in high-income countries have fatty liver disease. Cirrhosis of the liver due to obesity and type 2 diabetes is now the leading cause of liver transplantation in the United States. Fatty liver disease will probably be an increasing and important challenge for the health care system also in Norway in the years to come. Fatty liver disease often gives no symptoms until the disease has entered a late and severe phase. Consequently, it is difficult for general practitioners (GPs) to diagnose those with fatty liver disease in need of referral to specialists before the disease has progressed to cirrhosis. Researchers in Odense in Denmark have developed a new diagnostic tool called "LiverPRO"; an algorithm can calculate the risk of treatment-requiring fatty liver based on the patient's age and some blood tests. The relevant blood samples are already routinely in use by most GPs in connection with the follow-up of at-risk patients. What is new is the advanced mathematics used in the calculation. This project will create a prototype of LiverPRO for use in general practice and carry out a pilot-project in some selected practices. We want to transfer the results from the research in Odense to a useful tool for clinical practice. The purpose is to reduce "over-referrals" of patients who do not need treatment and at the same time increase the diagnosis of patients in need of treatment before they develop cirrhosis.

Leversykdom er den nest hyppigste årsaken til tapte arbeidsår i Europa, kun forbigått av iskemisk hjertesykdom. Fettlever som er en av de viktigste leversykdommene har tradisjonelt vært forårsaket av alkohol-overforbruk. Dette har endret seg. Nå er overvekt og diabetes type 2 i ferd med å overta som hovedårsak til utviklingen av slik sykdom. Både i Europa og på verdensbasis regner en at over 25% har fettlever. Globalt dør over en million mennesker årlig av lever-cirrhose som er ende-stadiet for slik sykdom. Det er en forventning om at dette problemet vil fortsette å stige betydelig fremover som følge av økende overvekt og sukkersykdom i verden. I USA er lever-cirrhose pga overvekt allerede blitt den vanligste årsaken til levertransplantasjon. Den store utfordringen for helsetjenesten er å kunne diagnostisere de som har fettlever med risiko for videreutvikling til alvorlig leversykdom, på et hensiktsmessig stadium i sykdomsutviklingen. Dagens rutiner for blodprøvetaking hos allmenn-leger er dårlig egnet til å selektere ut de pasienter som bør henvises videre til spesialisthelsetjenesten. Dette medfører at det henvises mange pasienter som ikke har behov for å bli henvist (over-henvisning) og samtidig er det mange med alvorlig fettleversykdom som ikke oppdages eller henvises videre før sykdommen er kommet så langt at det er vanskelig eller for sent til å kunne behandle. Forskere ved Syd-Dansk Universitet i Odense og Odense universitets hospital har utviklet en ny algoritme kalt LiverPRO. Denne er basert på de blodprøver som ofte tas av pasienter i allmennpraksis, og kan beregne risiko for at pasienten har behandlings-krevende fettlever med betydelig bedre nøyaktighet enn det leger klarer å gjøre på subjektivt vis. Dette prosjektet skal videreutvikle og teste dette verktøyet som ledd i å tilpasse verktøyet til dagens kliniske praksis. Prosjektet vil derved legge til rette for at LiverPRO blir klar for videre implementering i ordinær klinisk bruk.

Funding scheme:

EUROSTARS-EUROSTARS