Back to search

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Omtre ut i Europa

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Number:

338967

Project Period:

2022 - 2023

Organisation:

Location:

Omtre vil aktivt delta i konsortiemøter og arbeidsgrupper knyttet til hver arbeidsjakke i prosjektet for å gi bidrag til utforming av prosjektplan og søknad. Omtre vil lede arbeidspakke 5 og være ansvarlig for flere deloppgaver i prosjektet og har dermed et omfattende bidrag til hele prosjektet.

Funding scheme:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa