Back to search

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES-application Woman TechEU - Seald AS Resubmission - above threshold 2021

Awarded: NOK 25,000

Project Number:

340762

Project Period:

2022 - 2023

Organisation:

Location:

Sjeldne kreftformer utgjør 20% av all kreft og kjennetegnes ofte av høy dødelighet, mangel på effektive kreftmedisiner og stort udekket medisinsk behov. Kreft i gallegangene, Cholangiocarcinom,CCA, er en slik sjelden kreftform. Internasjonal standard behandling en kombinasjon av to av tre cellegifter. Behandlingen er staggende, og median overlevelse kun 11,5 mnd. Mange pasienter har lite effekt av kjemoterapi og får ofte bivirkninger som gir redusert livskvalitet - i livets siste dager. En liten gruppe kan opereres, men overall 5 års overlevelse er kun 5-10%. Pasientene har behov for hyppige innleggelser og avlastende kirurgiske inngrep. I tre prekliniske Proof of Concept studier på CCA kreftcelle-linjer har vi avdekket overraskende god effekt av legemidler ikke tidligere brukt på diagnosen. Legemiddelkombinasjonene er substanser som er på markedet, er/har vært under utvikling eller brukt i kreftbehandling, og der våre patenter viser ny og overraskende effekt. Våre patentbeskyttede legemiddel-kombinasjoner kan både knyttes til en bredde-behandling av alle pasienter med gallegangskreft og/eller undergrupper av CCA pasienter. I tillegg knyttes respons av legemidlene til kreftsvulstens genetiske fingeravtrykk, uavhengig av hvilket organ som er kreftrammet (A ).Videreutvikling av de patenterte legemidlene i etablerte dyremodeller er pågående. Vår voksende og proprietære skybaserte AI drevne biobank kvalitetssikrer drug sensitivitets funnene ved hjelp av deep tech maskinlæring og anerkjente ulike datamodelleringer. Variasjon i legemiddelrespons knyttes til genetisk fingeravtrykk i kreftsvulsten. Respons og manglende respons på ulike legemidler formidles i pasientens egen, skreddersydde rapport. I Woman TechEU prosjektet vil vi legge strategiplan for nasjonal videreføring av våre PCT legemiddelpatenter, gjøre markedsavklaringer, utarbeide forretningsstrategi samt evaluere og etablere grunnlag for kommersialisering med mulige partnere.

Funding scheme:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa