Back to search

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Utforsking av digitale verktøy for økt læring og utvikling av profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK)

Alternative title: Exploration of Digital Tools to Increase Learning Outcome and Development of Professional Digital Competence (PfDK)

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Manager:

Project Number:

342588

Project Period:

2023 - 2027

Funding received from:

Location:

Exploration of Digital Tools to Increase Learning Outcome and Development of Professional Digital Competence (PfDK) Today, most students have access to personal digital devices at school. This technological advancement houses vast opportunities for differentiated learning, and a wide array of learning strategies. In reality, however, teachers’ digital knowledge is too basic to fully explore these opportunities. What should teachers do to incorporate new technology in their classrooms in a purposeful way? This project will attempt to provide a solution to the problem of insufficient technological know-how among teachers. The main project aim is to gain insight into how digital tools can be used in a constructive way in teaching and learning. This knowledge is an important step in developing teachers' PfDK, according to both national goals and local goals in Agder fylkeskommune. This project will gather teachers from six upper secondary schools in Agder at Undervisningsverkstedet, a high-tech simulated classroom at the teachers’ college at University of Agder. This will provide a safe learning environment for the teachers to explore different use of digital tools, and to collaborate in lesson planning including these new tools appropriately. The teachers will then try out these lesson plans in their own classrooms, before meeting up again to reflect on both the experience and possible learning outcomes for both teachers and students. Based on those reflections, adjustments will be made to the lesson plans, and new digital tools will be included. Action research will, as such, be used as the dominant method to develop, reflect on, and adjust the lesson plans. Evidence will be recorded through observation, surveys, and interviews. The goal is to enhance the digital skills of the participating teachers and their schools. The tools developed will be collected in an open-source online «toolbox» at Agder fylkeskommune’s official website.

Økt digitalisering og hensiktsmessig bruk av digitale verktøy, nasjonale rammeverk og læreplaner krever bred digital kompetanse i klasserommet, og Agder fylkeskommune (Afk) ser et stort behov for systematisk kompetanseheving av lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK). Gjennom aksjonsforskning vil prosjektet møte dette behovet, ved at lærere i en prosjektgruppe møtes i Undervisningsverkstedet på Universitetet i Agder (UiA) for å prøve ut digitale verktøy, samarbeide om å utvikle og gjennomføre undervisningsopplegg, samt reflektere rundt læringsutbyttet. Lærernes og elevens erfaringer vil så undersøkes gjennom observasjon, spørreundersøkelser og intervjuer, og elevenes faglige utvikling kartlegges. Resultatene fra utprøvingen deles av lærerne på egen skole og på Afks nettressurs; i en verktøykasse som fremmer aktiv, utforskende læring ved bruk av digitale verktøy. Bruk av aksjonsforskning vil bidra til erfaring med utprøving, refleksjon, forslag til endringer og deling av resultater. Prosjektet vil også gi erfaring med metoder for implementering av nye verktøy. Prosjektet ledes av kandidaten, som har bred erfaring med deltakelse i skoleutviklingsprosjekt og har utprøving og veiledningserfaring fra lærerressursstilling ved Undervisningsverkstedet på UiA. Med denne bakgrunnen har kandidaten et stort nettverk i fylket og god kontakt med praksisfeltet, som er viktig for å kunne delta i prosjektgruppen på lik linje med de andre lærerne. Potensielle utfordringer med deltakelse og tilgang på utstyr møtes i form av Afks tilrettelegging for lærere i prosjektgruppen og at UiA stiller Undervisningsverkstedet til disposisjon.

Funding scheme:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Funding Sources