Back to search

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Forecasting and Observing Coastal and open ocean for Copernicus User-driven Services

Awarded: NOK 69,999

Vi er med i et konsortium som sender en søknad til HORIZON-CL4-2023-SPACE-01-34: "Copernicus for Marine Environment Monitoring". Formålet er å knytte de nasjonale havvarslingstjenestene tettere til de europeiske havvarslingstjenestene som er organisert under Copernicus. Nansensenteret og vi er norske partnere. Sammen har vi ansvar for den arktiske havvarslingen i Copernicus, og MET har ansvar for den nasjonale operasjonelle havvarslingen. Delmål er tettere teknisk integrasjon mellom havvarslingssystemer på europeisk og nasjonalt nivå samt bedre utnyttelse av insitu- og satellittobservasjoner. En viktig komponent i prosjektet er også å få en bedre (mer sømløs) beskrivelse av land-havkoblinger gjennom fokus på hydrologiske modeller og dere kobling til sirkulasjonsmodeller for kystnære områder. MET vil lede arbeidspakke 4 "modellering" som er den største arbeidspakken i prosjektet. Prosjektet som helhet vil koordineres av Hereon, Tyskland, og konsortiet har med de viktigste aktørene innenfor europeisk havvarsling.

Funding scheme:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa