Back to search

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

BBI 2.0: Bedre Balanse i Informatikk - En mer inkluderende introduksjon til informatikk.

Awarded: NOK 0.98 mill.

Mangfold blant informatikere og teknologer er nødvendig for en bærekraftig utvikling av samfunnet gjennom teknologisk innovasjon. Ved UiT: Norges Arktiske Universitet er kun 13% av informatikkstudentene kvinner. Mange opplever at læringskurven på introduksjonskursene i informatikk som svært bratte og for mange faller fra. Kvinnelige studenter tenderer til å være overrepresentert i denne gruppen. Målet med dette prosjektet er å bedre kjønnsbalansen blant informatikkstudentene ved UiT ved å fokusere på kvinnelige førsteårsstudenter og sikre at de ikke dropper ut av studieprogrammene første studieår. Prosjektet skal etablere en seminarseire som skal øke de grunnleggende programmerings-tekniske ferdighetene som mange førsteårsstudenter mangler og eksponerer dem for ulike aspekt og karriereveier innen informatikkfaget utover fokusområdet til studieprogrammet. Rollemodeller, både fra akademia og industri, vil bli invitert til å dekke både tekniske og kulturelle deler av denne seminarserien. Dette vil også forbedre graden av tilfredshet som kvinnelige studenter føler etter å ha valgt informatikk som studium og på sikt økte tilfanget av kvinnelige studenter til studieprogrammet.

Funding scheme:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Funding Sources