Back to search

FORM-Formidling

Støtte til CICEROs informasjonsvirksomhet

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Number:

184176

Application Type:

Project Period:

2007 - 2010

Funding received from:

Location:

CICEROs informasjonsvirksomhet er pålagt gjennom CICEROs vedtekter: "er å drive forskning, utredning, rådgivning og informasjon om klimarelaterte globale miljøspørsmål og internasjonal klimapolitikk med sikte på å fremskaffe kunnskap som kan bidra til å l øse det menneskeskapte klimaproblemet og å styrke det internasjonale klimasamarbeidet". Informasjonsvirksomheten til CICERO er omfattende, fra utgivelse av tidsskriftet Klima seks ganger i året og en e-mail basert nyhetstjeneste, til foredragsvirksomhet o g deltakelse i den offentlige debatten om klimaspørsmålet.

Funding scheme:

FORM-Formidling