Back to search

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Bysamer og byen som ramme for utviklingen av en ny samisk kulturform i de nordiske land

Awarded: NOK 99,999

Forprosjektmidlene vil bli brukt til tre formål: 1.Utviklingen av et nordisk forskernettverk bestående av forskere ved universitetene i Umeå, Oulu, Rovaniemi og Tromsø 2. Klargjøre betingelsene for bruk av det statistiske materiale slik det er beskrevet i hovedprosjektet. 3. Gjennomføre et kort feltopphold i nordiske byer for å lage en empirisk og analytisk plattform for oppstarting av feltarbeidet om nordisk bysamisk identetet og kultur (jf. velagt prosjektbeskrivelse).

Funding scheme:

P-SAMISK-Program for samisk forskning