Back to search

BIONÆR-Bionæringsprogram

Optimalisering av kvalitet og markedstilpasning gjennom verdikjeden ved en helårsomsetning av levende kamskjell (Pecten maximus)

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Number:

192504

Project Period:

2009 - 2012

Funding received from:

Organisation:

Partner countries:

Prosjektets mål er å utvikle en lønnsom omsetning av levende håndplukkede kamskjell (Pecten maximus) med optimal kvalitet gjennom hele året. Prosjektet har en biologisk teknologisk del som omfatter forbedring av lagringdelen, og en markedsdel for promoter ing av norske håndplukkede kvalitetsskjell. Søker (Seashell AS) er en produksjons- og salgsbedrift som er pionerer på fangst og markedsarbeid av villfanget kamskjell i Norge. Kvitsøy Edelskjell driver oppdrett av kamskjell basert på havbeite. Bedriftene samarbeider innen salg marked og teknologiske forbedringer av lagringsdelen. Erfaring har vist at skjellene trives bra i vinterhalvåret hvor de kan lagres opptil 8-10 dager. Lagringstiden i sommerhalvåret reduseres til 3-5 dager grunnet høye temperature r og en forringelse av kvalitet når skjellene gyter. Pris og markedsetterspørsel på levende kamskjell er størst vår sommer og jul nyttår. FoU-utfordring vil være å optimalisere miljøforholdene slik at man kan lagre og levere høykvalitets skjell i sommerse songen samt ha en buffer til jul. Kritiske punkt i fangstledd, lagringsenheter og vannkvalitet vil bli forsøkt forbedret og optimale temperaturer i sommerhalvåret testet. Målet er å oppnå en 50 % forlengelse av lagringstiden. Basert på resultatene vil utf orming og økonomisk kalkyle for en oppjustering av dagens anlegg spesifiseres. En stor utfordring er å differensiere de norske levende håndplukkede kamskjellene fra andre skjell med lavere kvalitet. I markedsdelen vil man utføre en konkurranseanalyse i u tvalgte markedssegmenter. Ved produktprøver og intervju vil man finne hvilken merpris man kan oppnå ved levering av helårlige høykvalitetsprodukter i Frankrike, Italia og Spania samt foreta en vurdering av miljøprofil for de håndplukkede skjellene sammenl ignet med trålte. Ut fra resultatene vil markedsstrategier bli utarbeidet for hvordan man skal differensiere de norske levende håndplukkede kamskjellene fra andre med lavere kvalitet (merkevarebygging).

Funding scheme:

BIONÆR-Bionæringsprogram