Back to search

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Cardiac performance in fishes

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Manager:

Project Number:

206993

Project Period:

2011 - 2012

Partner countries:

Norsk version Problemet med anemi og parasitemia i fisk utgjør betydelige patofysiologiske begrensninger på fisk ytelse som kan oversette til nedsatt ytelse i akvakultur. Dette prosjektet har som mål å ta opp disse to aspektene ved hjelp av egnet eksperim entelle modeller bygger på forskerens siste utganger. For det første vil anemi bli undersøkt i en roman modell - den Yellowtail Kingfish, forsterke forskningen nylig gjennomført med kaldt vann arter i Norge. For det andre, parasitism av torsk hjertet av L oma morhua vil bli undersøkt for å fastslå i hvilken grad parasitemia svekker hjertefunksjon strukturelt, asd bra i forhold til total fisk ytelse. Disse to modellene har en unik innsikt i disse aspektene av fisk patho-fysiologi - et område av ekspertise a v forskerne involvert i prosjektet. English version The problem of anaemia and parasitemia in fishes pose significant patho-physiological constraints on fish performance that may translate to impaired performance in aquaculture. This project aims to ad dress these two aspects using appropriate experimental models building on the researcher's recent outputs. Firstly, anaemia will be examined in a novel model - the yellowtail kingfish, reinforcing the research recently conducted with cold water species i n Norway. Secondly, parasitism of the Atlantic cod heart by Loma morhua will be studied to determine the extent to which parasitemia impairs cardiac function structurally, asd well in terms of overall fish performance. These two models offer a unique in sight into these aspects of fish patho-physiology - an area of epxertise by the researchers involved in the project.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst