Back to search

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Sats Marint konferansen 12 - 13 februar 2014

Awarded: NOK 74,999

Project Number:

237159

Project Period:

2013 - 2014

Location:

Søknad om delstøtte til gjennomføring av 2 dagers konferanse. Arrangementet er et samarbeid mellom NCE Aquaculture og Norsk Sjømatsenter hvor Norsk Sjømatsenter har ansvaret for den praktiske planleggingen og gjennomføringen av konferansen. "Sats marint 2014 !" konferansen fokuserer på kunnskapsformidling mellom næring, forvaltning og forskning. Programmet er nå ferdig for møtet i februar. Den første dagen vil det bli holdt en faglig workshop med presentasjon av viktige forskningsprosjekter. Fokus på " Alternative råstoffer til fôrproduksjonen", Integrated Multitropåhic Aquaculture (IMTA) og resultater fra marine forskningsprosjekter. Hovedsesjonen vil ha fokus hva som skal til for å videreutvikle den marine oppdrettsnæringen i Norge med inspill f ra erfaringer fra Sør Europa og hva som må har fokus på mulighetene for nye arter og videre FoU behov. Dette suppleres med utstilling og FaktaArk. I tillegg er det egen sesjon om vekstfasen i marine arter som er en av de begrensende fatorene for lønnomhe t. Konferansen et er en viktig møteplass for alle som er involvert i marin fisk næringen. Den kritiske situasjonen for torskeoppdrettsnæringen gjør at vi ikke forventer like stor deltagelse som de siste årene. Samtidig er det viktig at næringen kan samles og vi forventer 100 - 150 deltagere.

Funding scheme:

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst