Back to search

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

The 7th International Conference on Marine Bioprospecting - BIOPROSP_15. To be held in Tromsø, Norway 18-20th February 2015

Awarded: NOK 0.20 mill.

BIOPROSP_15 er den 7. internasjonale konferansen om marin bioprospektering som arrangeres annen hvert år av MABIT-programmet i samarbeid med regionale og nasjonale nærings- og forskningsaktører. BIOPROSP har som mål å tilby et spennende faglig program so m gir deltakerne mulighet til å bli oppdatert om de siste fremskritt innen forskning og kommersialisering relatert til marin bioprospektering. Det marine miljø og det arktiske hav har blitt omtalt som det siste forskingsfelt for oppdagelse av nye unike me disiner og biologisk aktive virkestoffer som kan anvendes innenfor et stort spekter av produkter slik som ingredienser, kosttilskudd, industrielle enzymer, energi og farmasøytisk industri. Bioteknologisk kompetanse og metode brukt gjennom hele verdikjeden er helt sentralt for å stimulere denne utviklingen. BIOPROSP_15 skal bidra med interessante foredrag fra inviterte foredragsholdere og via korte foredrag fra deltakerne der utfordringer og muligheter for industrielle applikasjoner for marine bioaktive fo rbindelser skal illustreres. BIOPROSP bør sees som et strategisk element i den nasjonale strategien for satsing på marin bioprospektering. BIOPROSP er i ferd med å utvikle seg til et internasjonalt møtested der aktører fra industri, forskning og beslutn ingstakere møtes. Programkomiteen arbeider aktivt for å legge til rette for nettverksbygging. Vi erfarer også at deltakerne planlegger andre møter i forbindelse med konferansen. Per dato er det 5 bekreftede foredragsholdere fra Australia, USA, UK, Belgia og Norge. Det vil også bli arrangert pre konferanse workshop om spesifikke tema. I samarbeid med UiT vil vi også tilby et poenggivende dr.gradskurs innen marin bioprospektering til nasjonale og internasjonale dr. gradsstudenter BIOPROSP_15 har mål om 250 deltaker (max 300) og har mål om å få økt internasjonal deltakelse fra 30 til 35 %. Registrering åpner august 2014.

Funding scheme:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Thematic Areas and Topics

Politikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgPortefølje Industri og tjenestenæringerLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetBransjer og næringerHelsenæringenPolarBioteknologiLTP2 HavPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystPortefølje HelseLTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakNordområdeneNordområdeneSamfunnsutvikling i nordområdeneLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningLTP2 Helse, forebygging og behandlingLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetPortefølje LivsvitenskapLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneHelsePolarArktisInternasjonaliseringNordområdeneUnike forskningsmuligheterPortefølje Klima- og polarforskningPortefølje Muliggjørende teknologierNordområdeneArktisNordområdeneKlima, miljø og biologiske ressurserPolarSvalbardMarinPolitikk- og forvaltningsområderInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Bransjer og næringerFiskeri og havbrukBioteknologiMarin bioteknologiPortefølje HavInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Næringslivets innovasjoner i og for offentlig forvaltning og tjenesteyting (utgår 2014)HelseBasal biomedisinsk forskningLTP2 Fornyelse i offentlig sektorMarinMarin bioteknologiNordområdeneGeopolitikk, internasjonal sikkerhet og folkerettInternasjonaliseringInternasjonalt vertskapNordområdeneSvalbardLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierBransjer og næringerNordområdeneKunnskapsbasert næringsutviklingPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handel