Back to search

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Marin bioteknologi i Tromsø (MABIT)

Awarded: NOK 24.0 mill.

Funding scheme:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Thematic Areas and Topics

Portefølje HavBransjer og næringerNordområdeneKunnskapsbasert næringsutviklingLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningPortefølje LivsvitenskapLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensUtviklingsarbeidHelseDelportefølje Klima og miljøLTP2 Bioøkonomi og forvaltningMatMat - BlågrønnBransjer og næringerNæringsmiddelindustriLTP2 Fornyelse i offentlig sektorPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserBioøkonomiLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneBioteknologiMarin bioteknologiMarinMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterMarinHavbrukPortefølje Muliggjørende teknologierPolarPortefølje HelseLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetHavbrukLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiLTP2 Helse, forebygging og behandlingGrunnforskningLTP2 HavBioteknologiNordområdeneArktisMarinMarin bioteknologiMatGlobal matsikkerhetBransjer og næringerFiskeri og havbrukMiljø og naturmangfoldMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterPolarSvalbardMarinAnvendt forskningLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierMarinFiskeriMatPortefølje Klima- og polarforskningBransjer og næringerHelsenæringenMatMat - Blå sektorNordområdeneKlima, miljø og biologiske ressurserPolarArktisLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetLTP2 Fagmiljøer og talenterPortefølje Industri og tjenestenæringerNordområdeneSvalbardNordområdeneUnike forskningsmuligheterHelseBasal biomedisinsk forskningTjenesterettet FoUMiljø og naturmangfoldMarin forurensning inkl. miljøgifterMarinMarin forurensning inkl. miljøgifterGlobale utfordringerGlobal matsikkerhetNordområdeneMiljø og naturmangfoldGlobale utfordringer