Back to search

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Industrielt fremstilte trespilemoduler, med fokus på repetitiv prosess - ikke repetitivt produkt

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Number:

311824

Project Period:

2020 - 2020

Organisation:

Location:

Akustiske trespilehimlinger er i dag ofte, i konkurranse med perforerte stål-/aluminiumshimlinger, en valgt løsning for å løse kombinasjonen av estetiske ønsker og akustiske krav. Utfordringen er at den ideelle spilehimlingen fra ett akustisk ståsted er med ca. 50% åpningsgrad og med relativt grunne spiler, noe som ikke understøtter det estetiske ønsket. Samtidig er et sådant rytmisk mønster et lite heldig utseende som er ubehagelig å se på, da man vil oppleve moare` effekt/interferensmønster. For å ivareta gode lydabsorberende egenskaper og estetikk ser vi at det kreves optimalisering av spilenes utforming og plassering for å unngå beskrevne problemstilling. Dette kan gjøres ved å variere avstand og spilenes tverrsnitt, hvor f.eks. varierende dybder, trapesform på og varierende avstander potensielt kan gi ønskede effekter. Det ønskes å tilrettelegge for at bruken av visuell programmering ved hjelp modelleringssoftware også kan benyttes i en sammenheng hvor man planlegger en himlingskomponering som er understøttet av en industriell produksjonsprosess. Det finnes en rekke produsenter av prefabrikkerte spilehimlinger i diverse materialekombinasjoner i dag. Men markedet for spilehimlinger er i stor grad dominert av enkle spilehimlinger med ett konstant tverrsnitt i relativt predefinere modulstørrelser, da disse lever opp til de økonomiske kravene som ofte er i prosjektene. Den industrielle prosessen understøtter primært konstante tverrsnitt og avstander og hvis du skal ha en løsning med variable spiledimensjoner er man avhengige av manuell arbeidskraft sånn som dette står i dag. Man vet at maskiner i dag kan programmeres til å forholde seg til varierende arbeidsmønstre og dermed også anvendes til variabel produksjon om programmeringen er gjort riktig. Samtidig vet man at det er høyteknologiske produksjonslinjer hos flere leverandører som produserer spilehimlinger i tre. Så mulighetene bør være gode for et prekommersielt samarbeid med industrien på området.

Funding scheme:

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren