Back to search

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

EHiN 2020 - "E-helse i Norge 2020".

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Manager:

Project Number:

317714

Project Period:

2020 - 2021

Organisation:

Location:

Siden 2014 har EHiN vært en fysisk møteplass der helsesektoren, beslutningstakere, brukere og næringslivet møtes for å dele kompetanse, erfaringer og meninger om nåtidens, og fremtidens e-helse. Som hvert år ønsker EHiN å samle disse aktørene og skape en plattform der de kan snakke sammen, dele kunnskap og lære av hverandre for å skape gode samarbeid på tvers av sektorene. Vi tror fremgang og de beste løsningene blir til gjennom samarbeid og kompetansedeling. EHiN finner som regel sted i Oslo Spektrum, og samlet i fjor 1700 deltakere. En hovedscene og flere mindre scener åpner for presentasjoner, debatter og diskusjoner om varierte temaer innenfor e-helse. I tillegg tilrettelegges det for et stort expo-område der partnere fra helsesektoren og næringslivet kan bidra med stands og paviljonger. På grunn av Covid-19 blir årets arrangement annerledes, da pandemien skaper store utfordringer med å samle flere mennesker på et sted. På tross av pandemien ønsker EHiN å samle de som ønsker å fremme digital helse, og som ønsker å være med på å bygge Norge videre som ledende e-helse nasjon. Samarbeidene som skapes under EHiN er med å fremme nye løsninger for pasienten i form av nye diagnostiseringsmetoder, innovasjon i pasientbehandlingen, bedre forebygging og helsefremmende tiltak, samt en mer digital helse- og omsorgssektor. EHiN ser på årets arrangement som en mulighet for innovasjon og nyskapning. Vi ønsker å digitalisere arrangementet ved å skape en digital plattform for gode meningsutvekslinger og mulighet til å stifte gode samarbeid innen e-helse. Den digitale plattformen vil åpne for møter, matchmaking, digitale presentasjoner, videoer og mye annet. Med tiden er målet å lage en fullverdig dynamisk plattform for alle i Norden som er interessert i digital helse, for utveksling av innhold, ideer og matchmaking. På denne måten vil EHiN fortsette å være en brobygger på e-helsefeltet og knytte sammen helsesektoren, næringslivet og beslutningstakerne.

Funding scheme:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet