Back to search

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Forebygging av mentale vansker blant søsken til barn med kronisk sykdom i kommuner og spesialisthelsetjenesten med innovasjonen "SIBS"

Alternative title: Preventing mental health problems for siblings of children with chronic disorders in municipalities and specialist mental health services

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Number:

321027

Application Type:

Project Period:

2021 - 2025

Location:

The aim of the project is to improve mental health, quality of life and family communication for siblings of children with chronic disorders. The background is that sibling relations are life’s longest lasting relationships. These relations can get complicated for families of children with chronic disorders. Siblings of children with chronic disorders are at increased risk of mental health problems, including anxiety, depression, behaviour problems, and poor self concept. Health personnel are obliged by law to support siblings of children with severe illness. However, there are no interventions for siblings with documented effects. We want to do something about that. In collaboration with municipal and specialist health services, national and international universities, and several patient user organizations, we have developed a group intervention for siblings and parents of children with chronic disorders. The intervention is called SIBS, and comprises parallel groups for siblings and parents, including parent-child dialogues, delivered over 2 half days. We have evaluated SIBS in an open research trial with 99 families, with promising outcomes. We now want to examine SIBS in a randomized controlled design to examine effects. Half the participants will receive the intervention immediately, and half will be randomly drawn to wait 12 weeks before intervention. The project is led by Lillestrøm municipality and comprises 2 additional municipalities and five hospitals. We will include 288 siblings aged 8-16 years and their parents. We will examine effects up to 12 months after the intervention. We will also examine risk factors that determine how siblings are coping, including genetic risk, and investigate what group leaders can do to deliver the groups optimally.

Formålet er å bedre mental helse blant søsken til barn med kronisk sykdom. Søskenforhold er livets lengste relasjoner. Disse relasjonene utfordres i familier hvor barn har kronisk sykdom, det vil si langvarige tilstander som det vanligvis ikke finnes behandling for, slik som genetiske syndromer. Søsken til barn med kronisk sykdom har økt risiko for mental uhelse, inkludert depresjon, angst, atferdsvansker og lavt selvbilde. Helsepersonell er lovpålagt å støtte søsken til barn med alvorlig sykdom (Helspersonelloven §10a). Likevel finnes ingen intervensjon for søsken med dokumentert effekt. Dette vil vi gjøre noe med. I samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten, universiteter i Norge og utlandet, samt flere brukerforeninger, har vi utarbeidet en intervensjon for søsken og foreldre til barn med kronisk sykdom. Intervensjonen, kalt "SIBS" fra engelsk "siblings", er innovativ fordi: a) ingen standardiserte tilbud finnes for søsken; b) SIBS består av parallelle grupper for søsken og foreldre med integrerte dialoger mellom foreldre og barn; c) SIBS varer 2 halve dager, som er kortere enn tidligere intervensjoner som tilpasning til brukerbehov; og d) den kan leveres fleksibelt i kommune- eller spesialisthelstetjenesten, eller over internett. SIBS er prøvd ut i en åpen studie med 99 familier og viste vesentlig bedring for søsken. Nå skal vi prøve ut intervensjonen i en randomisert kontrollert studie for å dokumentere effekten mot venteliste. Prosjektet ledes fra Lillestrøm og foregår i 3 kommuner og 5 sykehus. Vi skal inkludere 288 søsken (alder 8-16 år) og foreldre til barn med kroniske sykdom. Halvparten av deltakerne trekkes tilfeldig til 3 måneders venteliste før de får intervensjon. I tillegg skal vi undersøke om effektene vedvarer etter 12 måneder, hvordan gener og barnet med sykdom sin fungering påvirker effekten for å finne ut hvordan SIBS virker for hvem, og identifisere de hvilke gruppelederstrategier som gir mest effektivt tilbud til søsken.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

Activity:

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester