Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Utvikling av «First in Class» Immunterapi mot aggressive kreftsykdommer

Alternative title: Development of "First in Class" Immunotherapy targeting aggressive cancers

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Number:

327151

Project Period:

2021 - 2025

Funding received from:

Organisation:

Location:

Thelper AS is a Norwegian biotechnology company aiming to develop innovative treatments against incurable cancers. Thelper has identified a novel flagg protein, exclusively present in aggressive breast cancer cells, and developed molecules that bind selectively to the flagg protein. The invention enables development of immune therapies that link the flagg protein, and therefore cancer cells, with the patient´s own immune cells. This immunological linkage stimulates the immune cells to destroy cancer cells. Since the flagg protein is not present in healthy cells, the immune cells will not target normal cells. The treatment can therefore be more effective and give less side effects than current cancer therapies. Thelper´s invention and further product development of potentially groundbreaking immune therapies will target aggressive, metastatic breast cancer. This disease often strikes young females and is currently incurable. In addition to corporate profits and industrial value creation, improved and targeted cancer therapy can provide substantial socio and health economic benefits. This applies especially if the treatment can increase survival rates and quality of life for cancer patients. Thelper plans to use the NRC grant for further product development, laboratory research and for preparation of clinical trials on breast cancer patients. To fully enable success of the developmental program, Thelper will start building a corporate structure consisting of competent employees, co-workers and partners. The NRC funding allows Thelper to use more resources for faster product development without compromises on quality.

Thelper AS er et norsk, bioteknologisk selskap lokalisert på Oslo Cancer Cluster. Thelper utvikler nye immunterapier for behandling av aggressive og metastaserende kreftsykdommer. Thelper har identifisert en tidligere ukjent biomarkør som finnes på overflaten av aggressive brystkreftceller. Selskapet har utviklet og søkt patent på biologiske bindingsmolekyler som binder på den identifiserte biomarkøren. Grunnet bindingsmolekylene og målproteinets selektive karakter, åpner innovasjonen mulighet for bruk av kroppens mest aggressive immunmekanismer for å eliminere kreftceller uten å skade friske celler eller vev. Innovasjonen kan derfor potensielt brukes til å utvikle banebrytende immunterapier, som kan forlenge liv og gi færre bivirkninger enn dagens behandlinger. Thelpers innovasjon og videre produktutvikling er rettet først og fremst mot metastaserende trippel negativ brystkreft som oft rammer unge kvinner. Det finnes per i dag ingen effektiv behandling mot denne sykdommen. Utover bedriftsøkonomiske gevinster og industriell verdiskapning, kan en mer effektiv og selektiv kreftbehandling representere en betydelig samfunnsnytte og helse-økonomisk nytteverdi. Dette gjelder spesielt dersom flere arbeidsføre, unge liv kan spares. Thelper planlegger å bruke NFR-midlene for videre preklinisk forskning og produktutvikling, forberedelse av de første kliniske utviklingsfasene og for å starte oppbygging av en selskapsstruktur bestående av kompetente ansatte, medarbeidere og samarbeidspartnere. Midlene muliggjør forsterket satsning på rask produktutvikling uten at det kompromisses på kvalitet.

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena