Back to search

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Komponisten Fridthjov Anderssen – en stilstudie av hans musikk

Alternative title: Fridthjov Anderssen - a study of his music

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Manager:

Project Number:

327211

Project Period:

2021 - 2025

The composer Fridthjov Anderssen (1876-1937) maintains a special position among classical musicians of Bodø, Norway. During his lifetime, it was unusual for musicians of Northern Norway to receive higher education. Anderssen, on the other hand, studied organ performance and composition in Oslo and Leipzig, before returning to Bodø. He was well-known as a Norwegian composer during the period between the wars, but mostly forgotten shortly after his death. The main goals of this research project are an overview of Fridthjov Anderssen’s work as a composer, and to define his musical style and his place in musical history. An important secondary aim is to make Anderssen’s music more available for both musicians and listeners. The overall issue of the research project is as follows: What are the typical features of Fridthjov Anderssen’s music, and how might one define his place in musical history through a broad analysis of his large-scale work, Utferdsdraapa (Emigrants’ Poem)? Utferdsdraapa, based on a poem by Per Sivle, was composed for soloists, men’s chorus and symphony orchestra. Duration is approximately 40 minutes. Both through its extended scoring and running time, and as Anderssen composed Utferdsdraapa through a time span of 20 years, this work might be considered an abstract of his complete oeuvre. It is also remarkable that Anderssen almost did not compose any music at all for the rest of his life, after Utferdsdraapa was completed in 1924. The research project will primarily analyse Utferdsdraapa in light of the theoretical curriculum of Anderssen’s music studies in Leipzig. As part of the research work, a combined practical and critical edition of Utferdsdraapa will be created. Through the analysis of Utferdsdraapa, and by comparing it to other Anderssen works, the research will reveal typical features of Fridthjov Anderssen’s musical style.

Prosjektets overordnede problemstilling er som følger: Hva kjennetegner komponisten Fridthjov Anderssens kunstneriske virke, og hvordan plassere Anderssen i norsk og internasjonal musikkhistorisk sammenheng gjennom en analyse av Utferdsdraapa? Dette ønsker jeg å svare på gjennom å besvare følgende forskningsspørsmål: - Hvilke særtrekk kjennetegner Fridthjov Anderssens musikalske stil, og hvordan trer disse tydelig fram i Utferdsdraapa? - I hvor stor grad er Fridthjov Anderssens kunstneriske uttrykk et resultat av hans musikkutdanning i Leipzig? - Hva kjennetegner komposisjonsstilen i Utferdsdraapa sammenlignet med samtidige komponisters stil og estetikk? - Hvordan forholder Fridthjov Anderssen og hans musikk seg til nasjonalromantikkens kunstneriske idealer? Jeg ønsker å analysere verket i lys av det pensum Anderssen hadde gjennomgått under sine studier ved musikkonservatoriet i Leipzig, og da i første rekke professor Salomon Jadassohns lærebøker "Die Formen in den Werken der Tonkunst", og "Lehrbuch der Instrumentation", samt hans på dette tidspunkt nyeste publikasjon om Richard Wagners komposisjonsstil, "Melodik und Harmonik bei Richard Wagner". Alle disse tre bøkene er rike på praktiske eksempler fra standardrepertoaret i tysk musikkhistorie, og gir både en pekepinn på hva som var de faglige tyngdepunktene i undervisningen, og hvilke komponister og verker Fridthjov Anderssen ble påvirket av i denne perioden av sitt liv. Som en del av analysearbeidet, vil jeg utarbeide en kombinert praktisk og kritisk-vitenskapelig noteutgave av Utferdsdraapa. Hovedformålet med dette edisjonsarbeidet er å avdekke mulige feilkilder i verkanalysen, i tillegg til at noteutgaven utgjør et viktig arbeid i seg selv, både musikkvitenskapelig og formidlingsmessig. Gjennom analysen av Utferdsdraapa, og sammenligning med Anderssens øvrige verker, vil jeg kunne avdekke typiske trekk ved Fridthjov Anderssens komposisjonsteknikk og stilistiske ståsted.

Funding scheme:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune