Back to search

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: BlueBio - Preservation of underutilized fish biomasses for improved quality, stability and utilization

Alternative title: PROFIUS

Awarded: NOK 4.0 mill.

The aim of BlueBioProfius is to address challenges in the supply chain related to lumpfish (roe and carcass) and tuna side-streams by developing preservation solutions for maintaining quality and improving utilization of the entire biomass. Improved preservation methods will be developed to enhance quality and shelf life of lumpfish roe and thereby reduce waste. A major bottleneck for success of further utilization of the side-stream from tuna is their short shelf life. BlueBioProfius will study the processes responsible for the chemical and microbial deterioration of these side-streams and develop strategies to prevent them. Furthermore, BlueBioProfius will look into new applications of lumpfish and tuna side-streams including logistics and development of gelatin extraction processes for lumpfish and development of fish feed based on tuna side-streams. Norsk sammendrag: Målet med BlueBioProfius er å bidra til å løse utfordringer i distribusjonskjeden knyttet til rognkjeks (rogn og skrott) og restråstoff fra tunfisk. Dette vil bli gjort ved å utvikle konserveringsmetoder og -teknologi for å bevare kvalitet og øke utnyttelsen av hele biomassen. Det vil også bli utviklet forbedrede konserveringsmetoder for å øke kvalitet og holdbarhet til rognkjeksrogn noe som vil bidra til å redusere avfall. En viktig flaskehals for å lykkes med videre utnyttelse av restråstoff fra tunfisk er den korte holdbarheten. BlueBioProfius vil studere kjemiske og mikrobiologiske prosesser som er ansvarlige for nedbrytning av restråstoffet og bruke denne kunnskapen til å utvikle strategier for å hindre disse prosessene. Videre vil BlueBioProfius studere nye anvendelser av restråstoff fra tunfisk og rognkjeks. Dette vil inkludere logistikk, utvikling av ekstraksjonsprosesser for gelatin fra rognkjeks og utvikling av fiskefôr basert på restråstoff fra tunfisk.

Activity:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Thematic Areas and Topics

Avanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)MatMat - Blå sektorFNs BærekraftsmålMål 2 Utrydde sultPortefølje Industri og tjenestenæringerLTP2 Fagmiljøer og talenterLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetKommersialiseringFNs BærekraftsmålMål 17 Samarbeid for å nå måleneBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriBransjer og næringerNæringsmiddelindustriInternasjonaliseringInternasjonalt samarbeid om utlysningBioteknologiGenerisk biotek metodeutviklingPolitikk- og forvaltningsområderForskningLTP2 Bioøkonomi og forvaltningGlobal helseGlobal helse ErnæringAnvendt forskningUtviklingsarbeidLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matPortefølje Muliggjørende teknologierPortefølje LivsvitenskapPortefølje Global utvikling og internasjonale relasjonerBransjer og næringerMarinMatGlobal matsikkerhetBioøkonomiMarinHavbrukBioteknologiIndustriell bioteknologiBioøkonomiØvrig bioøkonomiPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserBioteknologiERA-NETERA-NET CofundPortefølje Naturvitenskap og teknologiLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 Global utvikling, ulikhet og demokratibyggingFNs BærekraftsmålBioteknologiMarin bioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystResponsible Research & InnovationMarinMarin bioteknologiLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiPortefølje HavLTP2 HavMatNæringsmiddel og foredlingLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensResponsible Research & InnovationRRI MedvirkningMatInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidGrunnforskningHavbrukHavbruks- og foredlingsteknologiAvanserte produksjonsprosesserHavbrukInternasjonaliseringGlobal helsePolitikk- og forvaltningsområderBransjer og næringerFiskeri og havbrukERA-NETLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningLTP2 Uttesting og kommersialisering av FoU