Back to search

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

EDUCATE: Livsmestring og digital kompetanse i videregående skole i lys av Fagfornyelsen

Alternative title: EDUCATE: Life skills and digital competence in upper secondary school in light of the new curriculum reform

Awarded: NOK 1.9 mill.

This public PhD project aims to study how life skills and digital competence is taught in relation to the new curriculum reform in Norway (Fagfornyelsen). Thus, the project will investigate Norwegian upper secondary school students’ and teachers' perceptions of life skills and digital competence through video, survey and interview data. In addition, teachers’ practices will be observed and filmed in the classroom. The PhD project is part of the research project EDUCATE (Evaluation of the new curriculum reform) at the University of Oslo.

Doktorgradsprosjektet har som hovedmål å utvikle kunnskap om gjennomføringen av Fagfornyelsen i fellesfagene i videregående skole, knyttet til digital kompetanse og livsmestring og samspillet mellom de to. Prosjektet sammenligner undervisning på yrkesfag og studiespesialiserende program, og vil foreslå implikasjoner for fremtidig praksis. I analysene vektlegges hvordan disse områdene bidrar til økt mestring, motivasjon og trivsel blant elevene. Prosjektet knyttes til forskningsprosjektet EDUCATE - Evaluering av Fagfornyelsen i Fag, ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Prosjektet undersøker undervisningspraksiser samt læreres og elevers perspektiver på undervisningen gjennom et mixed methods design (Tashakkori et al., 2020). Studien foregår i klasser på Vg1, Vg2 og Vg3 ved fire videregående skoler, to skoler med yrkesfaglige studieprogram og to skoler med studiespesialiserende studieprogram. Tre datasett vil bli sammenlignet: Videoopptak av undervisning, spørreskjema blant elevene, og intervjuer med lærere og skoleledere. Målet for prosjektet er å gjennomføre systematiske og komparative klasseromsstudier over tid (2022–25) ved å følge de samme klassene fra Vg1 til Vg2 (yrkesfag) og Vg3 (studiespesialiserende). Et slikt forskningsdesign vil gi kunnskap om nye undervisnings- og vurderingspraksiser i fag og potensielle endringer i elevroller og elevenes læring under Fagfornyelsen i videregående skole.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Funding Sources