Back to search

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA søknad for Sykehuset i Vestfold HF

Awarded: NOK 38,000

Vi søker herved om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2020 ved Sykehuset i Vestfold HF.

Funding scheme:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang