Back to search

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Tidligsingaler i prosjekter

Alternative title: Early warning- and opportunity signs in projects

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Number:

336895

Project Period:

2022 - 2026

Organisation:

Location:

Do you want to read the future? Being able to see into the future is probably the best skill a project manager can have. All projects will be child's plays where you can see what to do before it happens. A project is continuously changing, and a decision might be correct on Tuesday and equally wrong on Wednesday. We can probably conclude that reading the future is impossible, but what if I can give you an alternative through knowledge and research? Some look into the crystal ball, and others have a more scientific way of assessing a project. Regardless of the method, the project manager tries to determine what the future brings. There are scientific methods to evaluate a project and its opportunities and threats. Examples are scenario thinking, stress tests, trend analysis, and horizontal/vertical analyses. Another approach is to look into Early Warnings Signals. Through project assessments of the planning-, detailing- and execution phase, we will identify generic early signals of both opportunity and threats. These findings will be gathered and developed into a tool for project managers. The Goals for this research are to: - Identify early signals in planning, detailing, and executing phases in projects - Develop a simple method to verify that a correct project is under development - Verify early signals through post-mortem evaluation of projects - Identify Gaps between how projects are executed in the oil & gas field vs. construction - Develop a tool for projects to identify early signals in projects

Har du noen gang ønsket å kunne spå? Det å kunne se inn i fremtiden er trolig den beste egenskapen en prosjektleder kan ha. Et hvert prosjekt hadde vært en lek om man kunne forutsi enhver situasjon, dog kanskje litt kjedelig. Et prosjekt er i stadig forandring, en avgjørelse kan den ene dagen være rett og fornuftig, men kan være like feil den neste. Vi kan konkludere med at det er umulig å spå, men hva om jeg gjennom kunnskap og forskning kunne gi deg et alternativ? Noen ser inn i krystallkula, andre har en mer vitenskapelig tilnærming i et prosjekt. Uansett metoden så prøver prosjektledere å gjøre en vurdering på hva fremtiden bringer. Det finnes flere anerkjente vitenskapelige måter for å se fremover og vurdere prosjektrisiko og -status. Eksempler på slike metoder er: scenariotekning, stresstester, trend analyse eller horisontal vurdering med mer. En annen metode er å se på tidlig faresignaler «Early Warning Signals» (EWS). Gjennom å studere prosjekter i planleggings-, prosjekterings- og gjennomføringsfasen ønsker jeg å finne ut om det finnes generiske tidligsignaler for muligheter og trusler, samt å systematisere disse i et verktøy. Hvordan håndterer man de i praksis og hvilken effekt eller nytte fikk prosjektet ved å håndtere disse signalene? Et annet viktig element er en endring i fokus mot mer bærekraftig utbygging. Et viktig grep kan være å rehabilitere og oppgradere i stedet for å rive og bygge nytt. Et bærekraftig prosjekt vil dermed innebære at rett bygg til rett bruk bygges (rett prosjekt), samtidig som bygget har en fleksibilitet for fremtidige bruksendringer.

Funding scheme:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune