Back to search

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Arr: Norwegian Bioinformatics Days 2022

Awarded: NOK 99,999

Arrangementet det søkes støtte til er Norwegian Bioinformatics Days 2022 (NBD22), en nasjonal konferanse med hovedfokus på bioinformatikk. Bioinformatikk inkluderer tilnærminger fra flere ulike fagfelt, inkludert matematikk, biologi, statistikk, ingeniørvitenskap og informatikk, og spiller en sentral rolle innenfor både grunnleggende og anvendt livsvitenskapelig forskning. Også kompetanse opp mot samfunnsvitenskap og juss er essensielt for fagfeltet, blant annet for å etablere standarder og retningslinjer for hvordan genomdata ansvarlig kan brukes og deles ut fra eierskap, rettigheter og lover og regelverk. NBD22 vil være en møteplass for kunnskaps- og erfaringsutveksling på tvers av akademia, industri og forvaltning og synliggjøre synergier på tvers av disse. Konferansen er planlagt avholdt på Sundvolden Hotel (https://www.sundvolden.no/), 28. til 30. september 2022, med et mål om rundt 100 deltakere. Målgruppen til Norwegian Bioinformatics Days 2022 er bred og inneholder alle som benytter seg av, eller ønsker å benytte seg av, bioinformatiske metoder i sitt arbeid. Det vil inkludere mastergradsstudenter, doktorgradsstipendiater, postdoktorer, forskere og andre ansatte fra statlig og privat sektor, samt aktører fra offentlig forvaltning.

Activity:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping