Back to search

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

Internasjonalt FoU samarbeid

Awarded: NOK 39,999

Project Manager:

Project Number:

338798

Project Period:

2022 - 2022

Organisation:

Location:

WELL ID tror Nabors kan være en viktig sammarbeidspartner for forskning og utvikling av radar basert logge teknologi. WELL ID startet nylig opp et demonstrasjonsprosjekt for core scanner. Vi ønsker å sjekke markedet for denne for å få innspill til bruk, forretningsmodeller og hvordan vi best mulig kan utvikle denne slik at den vil bli en suksess i markedet. Det vil søkes partnere for mulige nye FoU prosjekt.

Funding scheme:

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft