Back to search

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Publiseringsstøtte til Open Acess for regnskapsåret 2021

Awarded: NOK 67,000

Søker om å få refundert kostnader for Open Access kostnader for 2021. Vedlagt ligger oversikt over kostnader.

Funding scheme:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang