0 antall prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Inequality: Measurement, Evolution, Mechanisms, and Policies

Flere av studiene i dette prosjektet supplerer den offisielle inntekts-, formues- og skattestatistikken med ny informasjon om inntekts- og formuesfordelingen ved å sammenlikne målene for inntekt, formue og skatt som benyttes i offisiell statistikk med mer fullstendige mål for inntekt og formue. I...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

People and their incomes in Norway, 1859-2013

Formålet med dette prosjektet har vært å studere økonomiske forhold i Norge over siste 225 år, med et spesielt fokus på utviklingen av fordelingene av inntekt og formue. Norge har som kjent opplevd eventyrlig økonomisk vekst i denne perioden, men vi har hatt mindre kunnskap om hvordan veksten har...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

SKATT-Skatteøkonomi

Evaluating the design of the tax system

Artikkelen "US versus Sweden" (Discussion Paper No. 761, Statistisk sentralbyrå) sammenligner og analyser effekter på arbeidstilbud, inntektsfordeling, skatt og regjeringens budsjett av å innføre hhv den amerikanske og svenske modellen for jobskattefradra g. Analysen, som er basert på data for en...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Evaluating the Performance of the Welfare State

The substantial rise in expenditures for welfare programs during the recent decade has created much concern; not least in the Nordic countries having a strong emphasis on egalitarian policies with a high level of public provision of services and a large s hare of public sector employment. However...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

"A Study of Welfare Policies in Terms of Equality and Efficiency", which is Magne Mogstad's Ph.D. project.

At present, Magne Mogstad is working as an economist at the Research Department at Statistics Norway, where he is involved in a comprehensive cross-country research project for the study of welfare policies in terms of efficiency and equality. His Ph.D. s tudies in economics, which he currently c...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

A Research Program for the Study of Welfare Policies

Analyse av fordelings- og effektivitetsvirkningene av skatte- og stønadspolitikken En fruktbar analyse av effektivitets- og fordelingsvirkninger av sosial- og skattepolitikken krever strukturelle atferdsmodeller; dvs. modeller som gjør det mulig å skille politikkvariable og restriksjoner i indi...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Oslo